APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

-2 posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: Condiţii generale Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre

Read More

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi in cadrul Sectorului Calimăneşti.

2  posturi instalator ; – 1 post  lăcătuş mecanic ; – 1  post sudor ( electric, autogen, PE). Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de

Read More

APAVIL SA – ANUNŢ

privind scoaterea la concurs a următoarelor  posturi in cadrul Sectorului Calimăneşti; – 2  posturi instalator ;           – 1 post lăcătuş mecanic ;           – 1  post sudor ( electric, autogen, PE).

Read More

Cu un procent de 33,47% din totalul valoric al masei credale, Creditorii CET Govora au votat pentru planul de reorganizare

C În cursul anului trecut, Adunarea Creditorilor de la CET Govora, cu votul a 3 categorii de creditori, din totalul de 4 categorii, reprezentând un număr de 2 categorii defavorizate,

Read More

Nivelul taxelor locale şi al tarifelor pentru anul 2019 a fost aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la sfârşitul anului trecut, a aprobat nivelul taxelor locale şi al tarifelor care se aplică în anul 2019 după cum urmează: taxele şi

Read More