Se va realiza monografia militară a judeţului Vâlcea

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a depus o scrisoarea către Consiliul Judeţean Vâlcea, solicitând  întocmirea Monografiei economico-militare a judeţului Vâlcea până la sfârşitul semestrului 1 al anului 2020, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale (STPS) Vâlcea.

Proiectul monografiei se întocmeşte o dată la 4 ani, se actualizează anual, până la sfârşitul semestrului 1 şi se adoptă prin hotărâre a consiliului judeţean. Monografia economico-militară a judeţului reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurare a ordinii publice şi securităţi naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdă (HNS) în cadrul acţiunilor cu statele membre NATO şi partenere. Proiectul aprobat în cadrul şedinţei ordinare a consiliului judeţean din 29 mai cuprinde: istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale, memoriu, ca parte introductivă a monografiei; structura demografică şi fondul de locuinţe; reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi industrială; instituţiile de învăţământ, etc. Monografia economico-militară a judeţului Vâlcea este o lucrare care conţine documente care vor fi păstrate, mânuite şi gestionate conform nivelului de clasificare secret de serviciu şi se află stocate pe suport electronic, iar consultarea acesteia se face doar pe baza autorizaţiei de acces la documentele clasificate, la Biroul Cancelarie din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea. După adoptarea proiectului monografiei, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura multiplicarea monografiei pe suport hârtie şi pe disc optic, în trei exemplare, şi va pune la dispoziţie câte un exemplar sub forma de document unitar.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *