APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 29 iunie – 05 iulie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Șirineasa – satul Slăvitești, comuna Păușești – satele Cernele, Păușești, Șerbănești și Ursărești; comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Bunești – satele Firești și Teiușu și orașul Băile Govora – strada Pieței; conductă PEHD Dn 32: comuna Bunești – satul Bunești; conductă PEHD Dn 40: comuna Păușești – satul Șerbănești; conductă PEHD Dn 63: comuna Frâncești; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Predești și Rotărești, comuna Șirineasa – satul Șirineasa; conductă PEHD Dn 90: comuna Șirineasa – satul Șirineasa; conductă PEHD Dn 110: orașul Horezu – sat Râmești, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 125 : comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești, comuna Păușești – satul Cernele; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – strada Romanii de Jos; conductă OL 159: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: orașul Băbeni – strada Petrolului și orașul Horezu – satul Râmești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-a desfundat rețeaua de canalizare în orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru racordarea la rețeaua de canalizare în comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
 • s-au decolmatat, desfundat și spălat bazinele Stațiilor de repompare apă uzată din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-a înlocuit tronson rețea de canalizare PVC Dn 250 în comuna Vaideeni – strada Calea Ferată;
 • s-a executat branșament apă conform aviz tehnic în orașul Horezu – strada Olari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de epurare ape uzate Coastele Cernei din comuna Pietrari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă W1 și W2 din comuna Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *