Olăneşti, un simbolul al continuităţii româneşti

Băile Olăneşti este una dintre cele mai importante staţiuni balneoclimaterice din ţară, amplasată într-un frumos cadru natural, cu o climă blândă şi bogate resurse hidrominerale. S-a dezvoltat pe un teritoriu locuit din vremuri străvechi. Localitatea este atestată documentar într-un hrisov din 19 iulie 1527, iar primele comentarii despre apele minerale de aici datează încă din anul 1760. Aşezarea este o gură de rai, pentru că Olăneştiul este una dintre cele mai fericite poveşti dăruite de Dumnezeu, care a pus la un loc, ca pe o tipsie, atâtea daruri pe care le-a numit izvoare şi le-a făcut deopotrivă întineritoare pentru suflet şi pentru trup. Este singurul loc în lume care strânge ca într-un şirag de fragi primăvara atâtea izvoare de apă vie, încât îţi vine să crezi că cele mai frumoase poveşti de aici îşi trag fiinţa lor nemuritoare de pe această mirifică albie a Olăneştiului, care urcă plină de curaj spre crestele albe ale Vânturariţei. Din această palmă de pământ sfânt un clocot neştiut al adâncurilor a scos la iveală, în mii de ani, roua tămăduitoare a izvoarelor minerale. Peste 35 de surse hidrominerale existente aici conferă Băilor Olăneşti primul loc printre localităţile balneare din Europa, reprezentând un simbol al continuităţii româneşti, care se exprimă tot mai pregnant, în ultimul veac.

Perla staţiunilor vâlcene

Olăneşti este perla staţiunilor vâlcene, fiind creată parcă de un făuritor de frumuseţe, care lasă sufletul să contemple şi să se îmbete de frumuseţe. Aşezarea se bucură de privilegiul de a împleti în chip armonios factorul climatic şi factorul hidromineral. Aici iernile sunt de abecedar, primăverile smălţuite cu ghiocei, toamnele ca lava unor vulcani de aur, iar verile sunt cu stele cât roata carului. Frumoasa localitate încântă turistul şi îl face pe localnic să se mândrească cu ea, aşa că merită să fie cunoscută. Legendele locului, transmise din generaţie în generaţie, vorbesc despre ruinele unor ziduri care ar fi existat pe malul pârâului Olăneşti, în apropierea izvoarelor minerale. Aceste ruine ar fi fost urmele unor băi construite de căpitanii legiunilor romane, numiţi „brani”, de la care a rămas numele Brănescu, purtat şi astăzi de mulţi localnici. Există însă destule mărturii care atestă că localitatea, străjuită de vârfurile Vânturariţa, Buila, Stogul şi Căprăreaţa ale Munţilor Căpăţânii, pământ străvechi, udat de apele Olăneştiului, este încărcat de istorie şi legende. Aici, Radu Voievod, în vremea domniei lui a acordat unele venituri schitului Iezer. Mai târziu, acest schit a fost refăcut de Mircea Vodă, împreună cu doamna Chiajna. Alexandru Odobescu scrie într-una dintre lucrările sale: „pe lângă Iezer se zice că au fost mine de aur, exploatate de saşii din Ardeal. Istoria mai spune că însuşi Mihai Vodă Viteazul şi-a lăsat la Iezer rezerva visteriei sale, înainte de a pleca în războiul din Ardeal, şi că, după ce a fost ucis pe Câmpia Turzii, mânăstirea a fost devastată de năvălitorii străini, care au luat cu ei comorile ascunse de Mihai la Iezer. Imaginea trecutului, cu împlinirile prezentului, reconstituite prin date certe reprezintă cum nu se poate mai bine această superbă aşezare. Minunile create de natură pe aceste meleaguri, mirificele izvoare, monumente săpate în gresie şi dălţuite în calcar în cheile munţilor, nu pot decât să încânte turistul, aducând prinos de recunoştinţă strămoşilor.

Calitatea izvoarelor, pe loc fruntaş în Europa

Calităţile terapeutice ale apelor minerale de la Olăneşti, provenite din peste 30 de izvoare, situează staţiunea pe unul dintre primele locuri din Europa, numărându-se printre puţinele staţiuni de pe glob care, prin structura biochimică a izvoarelor sale are o deosebită eficacitate, cu vindecări spectaculoase.

Apele minerale de la Olăneşti au fost menţionate pentru prima dată într-un hrisov de la 1760, în care se numeau „ape tămăduitoare”, unde se arăta că sunt situate pe locurile culcerului Toma Olănescu, constructorul primelor camere de băi. Datorită situării ei, retrasă faţă de drumurile principale, dar şi a condiţiilor naturale marcate de prezenţa pădurilor seculare care o înconjoară, localitatea a fost unul dintre locurile de refugiu ale populaţiei din zonă, în vremuri de restrişte. Din paginile istoriei locale reiese că, după izbucnirea Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, s-a retras la Olăneşti un mare număr de boieri. Aşa s-a aflat despre apele miraculoase, cei veniţi aici răspândind apoi în ţară vestea efectului lor tămăduitor. Localitatea a fost ulterior cunoscută sub denumirea Olăneşti, fiind frecventată pentru apele sale minerale.

Izvoare fermecate, care pot face adevărate minuni

În afara tratamentului medical complex, aerul curat, puternic, liniştea şi peisajul mirific al staţiunii ajută la însănătoşirea bolnavilor. Turiştii, o dată ajunşi aici, se pot bucura din plin de cura de teren, când merg să bea apă la izvoare sau când fac turul staţiunii pentru a o cunoaşte mai bine. Munţi, dealuri, păduri şi poieniţe, aici pot găsi o zonă rurală autentică cu poveşti şi drumuri incredibile şi ameţitoare, cu mânăstiri vechi şi încărcate de istorie, o aşezare care oferă rezervaţii naturale de o frumuseţe impresionantă, peisaje şi trasee turistice spectaculoase. Aceasta este staţiunea Băile Olăneşti, iar spectacolul nu se opreşte aici. Caracterul de lung anotimp estival, care trece dincolo de limitele calendaristice este dat de crinii de pădure, împletiţi în coroane nupţiale, născând continuu flori roz-violet, în forma delicată a unor instrumente muzicale, vestind în patru zări intrarea în templu. Turişti din toate colţurile lumii aleg să bea apă de la izvoarele fermecate, care pot face adevărate minuni.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *