Anul trecut,economia judeţului Vâlcea a fost preponderent influenţată de existenţa marilor agenţi economici de pe platforma chimică

Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea a prezentat recent un raport privind starea economică a judeţului Vâlcea în perioada anului trecut.

Astfel, economia judeţului Vâlcea a fost preponderent influenţată de existenţa marilor agenţi economici de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea, care au realizat o mare parte din producţia industrială a judeţului. SC Oltchim SA era una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România, fiind o societate al cărei pachet majoritar de acţiuni a intrat în portofoliul Chimcomplex SA Borzeşti începând cu luna decembrie 2018, când au fost achiziţionate 5 grupe de active SC Oltchim SA. Astfel, noua entitate a devenit cel mai mare combinat chimic din România, având două sucursale la Râmnicu Vâlcea şi Oneşti.

SC Ciech Soda România SA este o societate cu capital privat, localizată în partea de sud a României, în localitatea Govora. Fabrica românească este prima societate străină care a fost achiziţionată de Grupul Ciech în decembrie 2006, holding internaţional din industria chimică cu o prezenţă în peste 100 de ţări.

Ciech a fost înfiinţată în anul 1945, fiind astăzi liderul pieţei chimice poloneze şi una dintre cele mai mari companii poloneze cu acoperire internaţională.

Grupul Ciech cuprinde 8 întreprinderi de producţie, societăţi comerciale şi prestatoare de servicii şi oferă produse chimice de primă clasă: sodă calcinată (locul al doilea în Europa), bicarbonat de sodiu, sare, răşini poliesterice şi epoxidice, produse agro şi produse din sticlă, pentru fabricarea detergenţilor, în agricultură şi construcţii. SC Ciech Soda România SA produce sodă calcinată, sticlă de apă, silicat de sodiu şi alte produse derivate din sodă. Începând cu 18 septembrie 2019, SC Ciech Soda România SA a fost nevoită să oprească activitatea şi să intre în stand-by, ca urmare a suspendării alimentării cu abur industrial a fabricii, în urma denunţării unilaterale a contractului de către CET Govora, în condiţiile în care nivelul preţului aburului solicitat a crescut foarte mult şi întrucât aburul industrial este un element vital în producţia de sodă, impactul direct asupra rezultatelor companiei este evident.

SC Ciech Soda România SA va relua producţia de silicaţi lichizi

În contextul epidemiologic actual, SC Ciech Soda România SA are o creştere semnificativă a cererii de silicaţi, ingredient important al produselor de curăţenie.

SC Ciech Soda România SA a anunţat instalarea de urgenţă a unui generator de aburi de mici dimensiuni, în vederea reluării producţiei de silicaţi lichizi. SC Ciech Soda România SA a început elaborarea de planuri pentru construirea propriei centrale în cogenerare, astfel încât să fie asigurate eficient volumele şi calitatea aburului necesar penru reluarea producţiei de sodă.

Începând cu luna septembrie 2019, compania a apelat la o serie de experţi pentru elaborarea planurilor referitoare la obţinerea unei surse de abur pe termen lung pentru toţi operatorii economici de pe platform chimică. O centrală în cogenerare construită de un consorţiu poate reprezenta o alternativă durabilă, pentru care sunt necesare atât investiţii, cât şi know-how, însă această soluţie ar putea fi implementată într-un interval de aproximativ trei ani, în funcţie şi de rapiditatea obţinerii autorizaţiilor necesare.

CET Govora funcţionează din anul 1959, fiind o societate comercială cu capital integral de stat aflată în proprietatea privată a Judeţului Vâlcea, administrată de Consiliul Judeţean Vâlcea. Profilul de activitate al societăţii îl constituie: producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice, extracţia cărbunelui, lucrări industriale diverse, depozitări diverse, închiriere, servicii diverse şi cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termică), distribuţie utilităţi şi produse industriale (abur industrial, cenuşă de termocentrală, deşeuri metalice feroase şi neferoase).

CET Govora asigură furnizarea unor servicii publice comunitare, fiind producator şi distribuitor de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire centralizată) în oraşele Râmnicu Vâlcea, Băile Olăneşti şi Călimăneşti. Termocentrala funcţionează pe baza lignitului inferior exploatat în bazinele carbonifere de la Berbeşti şi Alunu, situate la 40 de kilometri distanţă de termocentrală.

Termocentrala are capacitatea de a funcţiona suplimentar pe bază de păcură şi gaze naturale însă, în ultimii ani, producţia s-a realizat preponderent pe bază de cărbune. Incidentul menţionat anterior a făcut ca producţia de cărbune necesară termocentralei să fie diminuată cu 50%. Reprezentanţii societăţii CET Govora au arătat deschidere şi disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv şi transparent cu partenerii comerciali, strategici, de pe Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea şi pentru remedierea situaţiei apărute în urma incidentului din 23 mai 2019.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *