Alimentarea cu apă în satele oraşului Bălceşti, proiect depus în vederea finanţării

Printre obiectivele de investiţii necesare Bălceştiului, dar aflate pe lista de aşteptare se numără înfiinţarea sistemului de apă şi canalizare în anumite zone, proiecte pentru care autorităţile locate au încercat să obţină finanţare: „Aşteptăm deschiderea sesiunii de finanţare a proiectelor prin Compania Națională de Investiții, fiindcă avem depus proiect pentru apă şi canalizare. În proiect este prins satul Otetelişu, dar şi Strada Căpitan Grigore Otetelişeanu, Strada Cernei, Aleea Bisericii, satul Beneşti cu străzile adiacente, Satul Cârlogani, Irimeştiul de Sus, Irimeştiul De jos, Vasilaţi, Chirculeşti, Palei, Poieni, Preoteşti, zone care nu au apă. Cel mai rău este pentru comunităţile din satele Palei, Preoteşti şi Poeni, care nu au apă vara, pe timp de secetă”, afirmă primarul oraşului Bălceşti, Constantin Aleca.

Proiectele au fost respinse de la finanţare

Iniţial aceste zone care astăzi nu sunt branşate la sistemul de apă au fost prinse în proiecte pe care administraţia locală a oraşului Bălceşti le-a depus pe programul PNDL-2 în mandatul trecut. Guvernul PSD de la data aceea a considerat că zonele respective nu au nevoie de apă, respingând proiectele de la finanţare: „Prin acest program, PNDL-2, oraşul Bălceşti a obţinut fonduri pentru construirea unui pod și a unei punţi pietonale peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu. Ne-au respins proiectul de finanţare a pieţei, extrem de importantă pentru întreaga zonă, proiectul de asfaltare a drumurilor şi inclusiv proiectul de apă şi canalizare, care este primordial pentru comunitatea din aceste sate. Mai ales vara seceta este la ea acasă în această zonă. Cu toate acestea nimeni nu a înţeles. Alocările de fonduri s-au făcut pe criterii politice, care nu a făcut altceva decât să condamne o comunitate întreagă. Puteam să avem şi noi acum apă şi canalizare în toate satele, dacă acele proiecte erau finanţate”, afirmă primarul oraşului Bălceşti, Constantin Aleca.

Fondurile europene sunt soluţia salvatoare pentru dezvoltarea oraşului Bălceşti

Cum fondurile guvernamentale pentru dezvoltarea oraşului Bălceşti în mandatul trecut s-au dovedit ineficiente, prioritatea primarului Constantin Aleca au reprezentat-o proiectele cu finanţare europeană. Despre implementarea acestora la nivelul oraşului, Constantin Aleca afirmă că sunt unica şansă de a reconstrui aşezarea şi asta fiindcă, în prezent, la Bălceşti un proiect aflat în plină desfăşurare va schimba din temelii imaginea oraşului din sudul judeţului.

„Proiectul are o valoare de 5 milioane de euro și este de mare anvergură, prin Axa 13 POR. Privește „îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii”, este un proiect în care am cuprins aproximativ toate deficienţele oraşului: reabilitări şi dotări la şcoli, amenajări de laboratoare, asfaltări de drumuri, amenajări de terenuri sportive. În acest sens au avut loc trei licitaţii. Prima a fost pentru partea de infrastructură rutieră, unde suntem în procent de 60% cu lucrările. Aproape toate drumurile prinse în proiect au primul strat de asfalt turnat. În faza finală de licitaţie este Şcoala Gimnazială din Bălceşti. Urmează dotarea celor 10 clase ale şcolii cu întreg pachetul IT de la table inteligente și proiectoare până la mobilier nou, laborator de biologie cu tehnologie electronică, două terenuri sintetice, dar și sală de sport reabilitată şi modernizată. Va fi o frumseţe de şcoală. Urmează licitaţia la Şcoala Gimnazială Otetelişu, apoi celelalte obiective”, mai spune primarul Constantin Aleca. 

Două școli vor fi modernizate din temelie

Prin acest proiect vor fi prinse în vederea amenajării şcoala din satul Otetelişu, dar şi cea din Bălceşti. Ambele şcoli vor fi modernizate din temelie şi dotate cu mobilier de ultimă generaţie. Pe lângă aceste două şcoli, în proiect sunt prinși în vederea asfaltării 11,3 kilometri de drumuri. Pe o lungime de 2,7 kilometri se vor moderniza trotuarele din oraş, iar pe 18 kilometri se vor amenaja rigole. Tot în cadrul acestui proiect se vor amenaja trei terenuri de sport sintetice şi unul cu gazon natural. Toate terenurile vor fi dotate cu nocturnă, unde se vor putea ţine meciuri care ar putea participa la Super Ligă. Se va construi în satul Otetelişu o sală de festivităţi modernă, unde se vor putea ţine conferinţe şi se va amenaja un spaţiu recreativ dotat cu mobilier urban, sistem de irigaţii, iluminat public şi internet. Investiţia cuprinde obiective care trebuie îndeplinite, iar Bălceștiul va căpăta o altă înfăţişare, o dată cu finalizarea acestui proiect.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *