Care este minimul alocat pentru elevii vâlceni beneficiari de burse?

Inspectoratul Școlar Județean a declarat printr-un comunicat situația burselor elevilor, fiind un subiect abordat de mulți părinți și elevi în ultimi ani. Minimul alocat pentru orice fel de bursă, de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social, este de 100 de lei.

În urma numeroaselor întrebări primite din partea părinților și elevilor cu privire la bursele școlare, vă informăm că au fost repartizate sumele pentru bugetul privind cheltuiala materială şi bursele elevilor din cote defalcate de T.V.A. potrivit Legii 15 din 2021.

Bursele se vor acorda conform prevederilor legale în vigoare (O.A.P 5576/2011 şi H.G. 1064/2020).

Bursele de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat sunt:

– burse de performanţă;

– burse de merit;

– burse de studiu;

– burse de ajutor social.

Banii au fost alocaţi în funcţie de solicitările unităţilor şcolare, de sumele repartizate la nivelul judeţului prin Legea Bugetului şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Unităţile administrativ teritoriale au posibilitatea să mărească cuantumul burselor conform Legii 1 a Educaţiei Naţionale din 2011, cuantumul minim fiind de 100 de lei pentru toate tipurile de burse.

Informăm elevii şi părinţii/tutorii legali că dosarele pentru obţinerea burselor şcolare se depun la unitățile şcolare.A declarat Biroul de informare al IȘJ Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *