Vor începe lucrările pentru amenajarea pieţei de peşte din Călimăneşti

La Călimăneşti se construieşte o nouă piaţă pentru produsele agroalimentare şi peşte, iar pentru amenajarea acesteia se vor folosi fonduri europene. Săptămâna trecută a fost demarat proiectul european „Construire piaţă – comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Proiectul a fost selectat de Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu” în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura Nr. 3 – Generare de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea condiţiilor necesare creşterii economice, creării de locuri de muncă şi incluziunii sociale în cadrul comunităţilor dependente de pescuit şi acvacultură din oraşul Călimăneşti, prin construirea unei pieţe pentru comercializarea peştelui şi a produselor agroalimentare tradiţionale. Principalele rezultate previzionate ale proiectului sunt construcţia unei pieţe de comercializare a peştelui şi produselor agroalimentare tradiţionale; crearea a 4 noi locuri de muncă şi asigurarea sustenabilităţii mediului ca urmare a noilor tehnologii propuse prin proiect. Valoarea totală a proiectului este de 1.245.801,62 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă 952.473,45 lei (din FEPAM 714.355,09 lei, respectiv din Bugetul Naţional 238.118,36 lei). Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv până la data de 23.02.2023.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *