Ştefan Bogdan, primarul oraşului Băbeni, a atras bani europeni pentru un amplu proiect de educaţie şi incluziune socială

Cu bani europeni atraşi, la Băbeni se derulează prin Programul Operaţional Capital Uman un amplu proiect, care cuprinde incluziunea socială pentru elevi şi protecţie în tot ceea ce înseamnă asistenţa medicală, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea unor măsuri integrate.

Proiectul a început în anul 2018 cu o perioadă de suspendare de un an în 2020 din cauza pandemiei, şi are termen de finalizare martie 2022, iar valoarea proiectului este de 137 de miliarde de lei vechi.

Grupul ţintă a fost format din 600 de persoane pentru diverse activităţi care s-au extins în întreg oraşul Băbeni.

Astfel, 60 de preşcolari şi 180 de elevi aflaţi în risc de abandon şcolar au fost asistaţi atât financiar, cât şi prin activităţi specifice, menite să contribuie la stimularea accesului la educaţie şi la îmbunătăţirea competenţelor de bază ale acestora. Astfel, după orele de program, toţi aceşti copii de la şcoala din zona Valea Mare au beneficiat inclusiv de o masă caldă, iar după orele de curs dascălii îi sprijineau în efectuarea temelor sau în felul în care copiii îşi petreceau timpul la şcoală.

Tot în cadrul acestui proiect, 60 de persoane participante la programele remediale de tip „A doua şansă” vor fi reintegrate în sistemul de educaţie în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat şi vor obţine certificate de absolvire a modulelor – ciclurilor de învăţământ.

Susţinerea antreprenorilor a avut un real succes

Un număr de 260 de persoane neocupate profesional au dobândit informaţii cu privire la dinamica pieţei muncii şi la cerinţele actuale ale angajaţilor din regiune. Astfel, aceste persoane au fost instruite şi au reuşit să îşi dezvolte abilităţi esenţiale în procesul de căutare a unui loc de muncă şi să fie implicate în programe de formare profesională aliniate la cerinţele pieţei muncii din regiune:

„În cadrul acestui proiect, aceste persoane au făcut o reconversie profesională şi li s-a acordat o diplomă pentru meseriile: comerciant – vânzător mărfuri alimentare şi nealimentare, tencuitor, cofetar-patiser, brutar-patiser, preparator produse făinoase şi operator legume şi fructe. Acestea sunt meserii care se cer în zona noastră. Iniţial s-a făcut o cercetare a zonei, iar acestea au reieşit că ar fi necesare în zonă. Mai mult, acestor 260 de persoane li s-a acordat o subvenţie în funcţie de numărul de ore şi de curs. Astfel, fiecare persoană a primit 3600 de lei la finalul cursului. Condiţia de înscriere era să fie şomeri. Pentru 200 de persoane aceste cursuri s-au finalizat, rămân să intre într-o nouă şcolarizare celelalte 60 de peroane.

Cel mai important lucru este faptul că 100 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată au beneficiat atât de servicii de consiliere în vederea dezvoltării personale şi deprinderea de tehnici şi abilităţi necesare oricărui viitor antreprenor, cât şi de programele antreprenoriale care vizează dezvoltarea de competenţe profesionale. Deci 100 de persoane care au dorit să îşi deschidă o afacere au făcut cursuri de antreprenor, iar la final şi-au făcut planul de afaceri, iar noi am subvenţionat iniţial 30 de persoane şi 35 de afaceri cu suma de 35 de mii de euro fiecare”, a precizat primarul Ştefan Bogdan.

Afaceri noi deschise la Băbeni în urma acestor cursuri

Astfel, la Băbeni s-au deschis, în urma acestui proiect, service-uri auto, spălătorii pentru automobile, cofetării, patiserii sau activităţi recreative cu copiii. Primarul spune că toate aceste mici activităţi private sunt funcţionale şi chiar merg foarte bine.

În cadrul proiectului s-au alocat bani inclusiv pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în 100 de gospodării ale membrilor grupului ţintă, scopul fiind acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi a capacităţii de învăţare şi ocupare a persoanelor din gospodăriile respective: „Pentru cele 100 de gospodării s-au îmbunătăţit condiţiile cu o valoare de maxim 2500 de lei pe gospodărie. Astfel, în funcţie de nevoile pe care le-au avut s-au montat geamuri termopan, la alte locuinţe s-au achiziţionat frigidere, aragazuri, maşini de spălat, instalaţii fotovoltaice, instalaţii de încălzire a apei menajere sau mobilier. Această acţiune s-a finalizat, iar cetăţenii din Valea Mare sunt foarte mulţumiţi şi fericiţi”, a precizat primarul Ştefan Bogdan.

Tot în cadrul acestui proiect, cel puţin 660 de persoane din comunitate beneficiază de furnizarea serviciilor integrate medicale şi sociale, iar peste 100 de persoane din comunitate vor fi cooptate în campanii de implicare activă şi voluntariat în vederea rezolvării într-un mod participativ a problemelor identificate la nivelul comunităţii.

Prin urmare, acest proiect a venit ca o mană cerească pentru sprijinirea celor mai săraci cetăţeni ai oraşului Băbeni. Cel mai importat este că au învăţat o meserie căutată pe piaţa muncii, li s-au amenajat locuinţele şi au primit produse de igienă sanitară. Pe lângă toate acestea, copiilor din familiile sărace li s-a acordat mâncare la şcoală, sunt ajutaţi la lecţii şi au acces la educaţie de calitate. Nu în ultimul rând, în oraş au fost deschise firme noi, la care să fie angajaţi localnicii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *