Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, vechi de peste un secol

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca este un obiectiv turistic pe care nu trebuie să îl rataţi în cazul în care drumul vă va purta în cel mai important oraş din nord-estul Transilvaniei. Muzeul este un depozitar al vestigiilor pe care viaţa oamenilor le-a răspândit pe pământul Transilvaniei de-a lungul a zeci de milenii. Obiectivul are, însă, şi o istorie zbuciumată. Ideea înfiinţării unui muzeu reprezentativ pentru Transilvania s-a ivit prin veacul al XVIII-lea, dar a devenit realitate abia o sută de ani mai târziu. Actul de naştere al muzeului se scrie la data de 23 noiembrie 1859, când are loc şedinţa de constituire a Societăţii Muzeului Ardelean. Actul de înfiinţare a societăţii a fost şi actul de naştere al muzeului, deşi activitatea practică a început abia în anul următor. La început, muzeul era organizat cu totul altfel decât este astăzi, antichităţile reprezentând pe atunci doar o colecţie printre celelalte (botanică, zoologică, mineralogică – geologică). În anul 1872, colecţia muzeală ajunsese să numere în jur de 3000 de obiecte şi peste 20.000 de monede.

 

Istorie zbuciumată a unuia dintre cele mai importante muzee ale Transilvaniei

 

Un moment important în existenţa muzeului abia creat, care se zbătea în mijlocul multor dificultăţi îl constituie înfiinţarea, în anul 1872, a Universităţii clujene. Universitatea va lua imediat sub ocrotirea sa diferitele colecţii muzeale, plătind societăţii o arendă pentru dreptul de ale folosi. Doi ani mai târziu colecţiile arheologice, embrionul marelui muzeu istoric de astăzi au fost mutate în vechea clădire a Universităţii, ocupând cinci camere strâmte, pentru care grupuri de 20 – 25 de vizitatori erau prea numeroase. Abia în anul 1901 colecţiile vor fi plasate în actuala clădire centrală a Universităţii şi abia în anul 1903 vizitarea lor va fi îngăduită publicului.

Deceniile scurse de la înfiinţarea muzeului au schimbat şi înfăţişarea colecţiilor arheologice. Prin donaţii şi achiziţii acestea creşteau necontenit, îmbogăţindu-se cu obiecte de mare valoare istorico-arheologică şi artistică. La începutul secolului nostru spaţiul care le era afectat în clădirea Universităţii devenise atât de neîncăpător încât, pentru păstrarea şi expunerea pieselor arheologice au fost închiriate şi clădiri din oraş, printre care şi aripa veche a muzeului de astăzi, unde se găsea şi Institutul de arheologice şi numismatică al Universităţii. Unirea Transilvaniei cu România, după Primul Război Mondial a reprezentat un moment de cotitură pentru muzeu, întrucât colecţiile muzeale au fost despărţite, dar, în anul 1929, acestea se unifică într-un Institut de Studii Clasice a celor patru universităţi care se ocupau de cercetarea antichităţii. În patrimoniul acestui institut ajung toate colecţiile istorice şi arheologice, îmbogăţite între timp cu noi şi valoroase materiale provenite din săpături (Costeşti, Ulpia Traiana, etc.). Abia prin anul 1935, după extinderea clădirii, muzeul capătă înfăţişarea exterioară actuală. În 1937 muzeul este deschis publicului, căruia îi prezenta pe atunci nu numai una dintre cele mai mari şi mai bine organizate secţii antice din ţară, dar şi o valoroasă pinacotecă, o colecţie de ceramică medievală şi modernă, un lapidar medieval şi o bogată colecţie etnografică. Astăzi, colecţiile care nu se mai încadrează în profilul Muzeului de Istorie se găsesc în muzeele clujene de specialitate: cel de artă şi cel etnografic. Multe dintre exponate au fost descoperite după 1944, când au fost organizate în întreaga Transilvanie cercetări arheologice de o amploare fără precedent, iar colecţiile muzeului s-au îmbogăţit cu materiale de o mare valoare ştiinţifică. Este vorba în special despre materialul descoperit în cetăţile dacice din munţii Orăştiei, dovezile arheologice ale continuităţii dacice sub stăpânirea romană aflate în necropolele de la Caşolt, Calbor, Soporu de Câmpie şi în aşezarea de la Obreja, importante vestigii ale locuirii prefeudale de la Moreşti sau Dăbâca, etc. Alături de colecţiile arheologice, care formează două secţii – Secţia comunei primitive şi Secţia sclavagistă, muzeul mai are acum o Secţie de istorie medie, cuprinzând lapidarul medieval şi o expoziţie de obiecte şi documente din Epoca Feudală, o Secţie de istorie modernă şi una de istorie contemporană.

 

Exponat interesant: un obiect metalic vechi de 250.000 de ani

 

În acest an muzeul a fost din nou redeschis publicului, după ce fusese închis pentru renovări. Dacă doriţi să îl vizitaţi trebuie să ştiţi că este situat în zona Pieţei Muzeului, pe strada Constantin Daicoviciu, la nr. 2. Colecţiile actuale ale Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei sunt prezentate în expoziţia de bază, care prezintă evoluţia istorică şi gradul de civilizaţie pe teritoriul Transilvaniei din preistorie până la 1 Decembrie 1918, ilustrată prin obiecte provenite din descoperiri arheologice, colecţii medievale şi moderne de ceramică, cositoare, sticlărie, armament, documente şi fotografii, cărţi şi ziare etc. Până în prezent, Societatea Muzeului Ardelean a reuşit să constituie o colecţie de peste 24.000 de piese arheologice, numismatice şi alte piese din diverse domenii cum ar fi botanică, zoologie sau mineralogie. De asemenea, Tezaurul muzeului prezintă publicului peste 4600 de piese din aur şi argint: idoli eneolitici, tezaure monetare din argint şi aur, bijuterii, medalii şi decoraţii precum şi obiecte de uz cotidian din metal preţios. Unul dintre exponatele mai deosebite este un obiect metalic descoperit în 1973, în apropiere de Aiud, alături de oase de mastodont. Acesta seamănă izbitor de mult cu piciorul unui tren de aterizare, iar din analiza stratului de oxid alb-gălbui de peste un milimetru care îl acoperă s-a tras concluzia că are o vechime de 250.000 de ani.

 

CITIŢI MAI MULTE INFORMAŢII DESPRE OBIECTIVELE ŞI EVENIMENTELE TURISTICE DIN JUDEŢUL CLUJ VIZITÂND SITEUL WWW.CLUJTOURISM.RO SAU PAGINA FACEBOOK CLUJ TOURISM .

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *