INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE  APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 13 – 19 octombrie 2018

 

 

 

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 19 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

 

       LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Liviu Rebreanu și  Krusevac.

 

     AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Intrarea Cetățuia nr. 4, Copăcelu nr. 3A, Calea București, Kalamata nr. 1, Calea lui Traian nr. 21, Colonie Nuci B. 6 și Caiselor.

 

      POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

 

       PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a asigurat asistență tehnică pe strada Drumul Gării la nr. 58 V și nr. 58 P;
 • se continuă cu amenajarea terenului, prin asfaltare, în urma finalizării lucrărilor pentru  reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Știrbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătrașcu Vodă și Mircea Vodă;
 • s-au finalizat lucrările de reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe străzile Posada și  Krusevac;
 • au început lucrările de extindere rețea apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;
 • a fost curățat subsolul Bl. S24 – Calea lui Traian;
 • au fost ridicate la cotă două cămine de canalizare pe str. Henry Coandă;
 • s-au tencuit căminele de canalizare la Bl. Federalcoop – str. Mircea Vodă;
 • a fost înlocuit tronsonul de canalizare PVC Dn250 mm pe str. Lucian Blaga – Bl. A40/1;
 • a fost executat un racord gură de scurgere pe str. Liviu Rebreanu nr. 12;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

 

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Căzănești  nr. 17; str. Calea lui Traian – Bl. S24; str. Lucian Blaga – Bl. A41/1; Bl. A42/2; str. Ostroveni – Bl. A40/2; str. Luceafărului – Bl. A20, sc. E și F; Aleea Stejarului – Bl. A2, Bl. C4; Aleea Teilor – Grădinița nr. 1; str. Zambilelor nr. 26;  Bd. Tineretului – Bl. A12, Bl. A62 și Bl. A64, sc. D; str. General Magheru – Bl. J; str. Dacia – Bl. C, Bl. 84, sc. A, B, C, și D; str. Henry Coandă – Bl. I11; str. Marin Preda – Bl. A28/2; Splaiul Independenței – Bl. 7.

 

12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 12 apometre, dintre care 8 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi și au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 3 avize tehnice și 3 avize de amplasament.                                                                                          

                                                                                                                   

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *