APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 – 25 ianuarie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dealul Malului nr. 50 și Lucian Blaga.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: str. Alexandru Sahia nr. 11 și Calea lui Traian nr. 272.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat lucrări de desăpezire la stațiile de pompare apă: Cojocarilor, Apusului, Prunului, Buda, Ioana Radu, Aranghel, Livezi, Dealul Malului nr.  1 , 2 și 3, Fețeni 1 si 2, Viilor, Zambilelor;
  • continuă verificările de etanșeitate și spălare rețea pe strada Stolniceni – străduța laterală, în urma finalizării lucrărilor de extindere rețea apă și execuție branșamente;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Lucian Blaga; Bd. Tineretului – Bl. A11/3, A11/1; str. Mihai Eminescu – Bl. C11; C12; C13; str. Antim Ivireanul; str. Carol I – Bl. D7, Bl. D3; Str. Calea lui Traian – Bl.Filipin; str. Ostroveni nr.136A; str. Grigore Procopiu – Bl. G1; str. Ferdinand – Bl. O4; str. Al. Sahia nr.20; Bulevardul Tineretului – Bl. A9, Bl. B4; str. Lucian Blaga -Bl. A32/1; str. Nicolae Iorga – Bl. A26; str. Rapsodiei – Bl. D11; str. Republicii – Bl. I10; str. Grigore Procopiu – Bl. G3; str. Matei Basarab – Bl. 110 și Bl. 112; Bulevardul Pandurilor – Bl. A8/1; str. Regina Maria – Bl. C12; str. I. C. Brătianu – Bl. A65, Bl. A66 și Bl. A67; str. Libertății – Bl. A17.

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Lucian Blaga, Gen. Magheru, Regina Maria, Gib. Mihăescu, Știrbei Vodă, Splaiul Independenței, Eroilor, Libertății, Ion Referendaru, Ostroveni, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Nicolae Iorga, I.C.Brătianu, Mihai Eminescu, Remus Bellu, Carol I, Eugen Ciorăscu și Bd. Tineretului.
9 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 9 apometre, dintre care 8 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și un aviz tehnic.                                                                                                                                                                                               

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *