APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 02 – 08 februarie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Lacului, Râureni, Schitul Troianu, Știrbei Vodă nr. 109.  

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă la adresele: str. Florilor – Bl. 38, str. Aranghel nr. 45, str. Știrbei Vodă nr. 109 și Schitul Troianu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • a fost înlocuită o porțiune de 1,5 ml de rețea canalizare DN200 mm și a fost refăcută suprafața carosabilă pe str. Dan Basarab;
  • a fost înlocuită o porțiune de 12 ml de rețea canalizare menajeră DN 250mm pe str. Calea lui Traian – Bl. Filipin;
  • s-a refăcut suprafața carosabilă pe str. Matei Basarab – Bl.116;
  • a fost ridicată la cotă o gură de scurgere și s-a refăcut suprafața carosabilă pe Str. Lucian Blaga, Bl. A25;
  • continuă verificările de etanșeitate și spălare rețea pe strada Stolniceni – străduța laterală, în urma finalizării lucrărilor de extindere rețea apă și execuție branșamente;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Dan Basarab; str. Lucian Blaga – Bl. A25; str. Aleea Bradului – Bl. C4; str. Calea lui Traian – Bl. Filipin; str. Nicolae Labiș – Bl. B4; str. I. C. Brătianu – Bl. A64 și Bl. C19 ; str. Matei Basarab (pasaj) intersecție cu str. Ferdinand; str. Toporașilor – Copăcelu; str. Grigore Sinescu; str. Castanilor; str. Calea lui Traian – Bl. L; str. Matei Basarab – Bl. 117 și Bl. 119; str. Luceafărului – Bl. A3; Bdul Tineretului – Bl. A54, Bl. B5; str. Constantin Brâncuși – Bl. H4; str. General Magheru – Bl. S3; str. Știrbei Vodă – Bl. P1; str. Calea lui Traian-Sud – Bl. S15.

36 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 36 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 2 avize de amplasament și un aviz tehnic.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *