APAVIL S.A., titular al proiectului nr.9/2018 “ÎNLOCUIRE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI
BRANȘAMENTE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
APM Vâlcea: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ ÎNLOCUIRE REȚEA APĂ POTABILĂ
ȘI BRANȘAMENTE ”, propus a fi amplasat în judeţul Vâlcea, com Mihăești, str. Ferma 2, județul
Vâlcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă
de internet: www.apmvl.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *