APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 19 aprilie 2019 o activitate intensă în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat
în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare pe străzile: Gib Mihăescu – Bl. S2, Albinei
intersecție cu str. Știrbei Vodă, Schitul Troianu, General Magheru, Lespezi și Prunului.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Stolniceni
nr. 111, Căpitan Negoescu nr. 9, Apusului nr. 29, Albinei intersecție cu Știrbei Vodă și Fețeni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem
Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au început lucrările de extindere a rețelei de apă potabilă și canalizare, etapa a II-a, pe strada Schitul
  Troianu;
 • au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe străzile: Mircea Buciu nr.7B, Depozitelor și Carol – BL.
  M unde au fost montate și pavele în vederea refacerii terenului;
 • a fost reparat un geiger căzut pe str. Argintari nr. 11;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră
  și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
  REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și
  spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str.
  Carol – Bl. T1; str. Alexandru Sahia; Calea lui Traian – Bl. 32, BL. D2, BL. S31; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1;
  str. Depozitelor; str. Mihai Eminescu – Bl. C10, Bl. C11; str. Lucian Blaga – Bl. A38/3; Str. I. C. Brătianu – Bl.
  A66, Bl. A67; Bd. Tineretului – Bl. A56.
  107 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 107 apometre,
  dintre care 101 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări
  de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 24 avize de amplasament și 3
  avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *