Bugetul de stat prevede finanţare pentru protecţia copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi pentru tot anul 2019

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 au fost asigurate pentru întregul an bugetar 2019 resursele necesare pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului, centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, asistenţi personali sau, după caz,  indemnizaţiile persoanelor  cu handicap grav.

Bugetele locale au asigurată finanţarea integrală pentru plata acestor drepturi, atât prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cât şi prin repartizarea a 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat. 
Potrivit prevederilor art.5 alin.(7) din, nr.50/2019, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a legii: 
– finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
– finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

În ceea ce priveşte sumele alocate bugetelor locale prin legea bugetului de stat pe anul 2019, este important de precizat că: 
– sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin legea bugetară sunt în cuantum de 11,4 miliarde lei, cu 5,2 miliarde lei mai mult decât s-a alocat în anul 2018;
– impozitul pe venit colectat la bugetul de stat care se repartizează bugetelor locale este estimat la  22,2 miliarde de lei, cu 4,8 miliarde lei mai mult decât   s-a repartizat în anul 2018.

Din datele mai sus prezentate, se poate observa ca bugetele locale beneficiază în anul 2019 de surse suplimentare în cuantum total de 10 miliarde lei (fără a fi luate în calcul excedentele acumulate până la sfârşitul anului 2018 de bugetele locale în sumă de 13,1 miliarde lei), în timp ce necesarul estimat pentru plata drepturilor de asistenţă socială transferate în sarcina UAT-urilor este de cca. 6,1 miliarde lei (comparativ cu cca. 5 miliarde lei în anul 2018). Prin urmare nu se poate pune în discuţie lipsa fondurilor pentru plata drepturilor de asistenţă socială. 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *