APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 – 31 ianuarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Știrbei Vodă nr. 157 și Goranu nr. 44. 

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Știrbei Vodă nr. 157.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat săpături pentru cămin aerisitor și s-a amenajat terenul cu piatră concasată pe strada Cetății;
  • au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;
  • s-au montat ramă și capac de canalizare pe strada Iustinian Marina nr. 92;
  • s-a refăcut racord de canalizare pe strada Aleea Stejarului – blocul C1;
  • s-au executat lucrări de refacere canalizare tasată pe strada I. C. Brătianu – blocul C20;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Splaiul Independenței – bl. 6, str. Ostroveni – Căminul de bătrâni, str. Aleea Gladiolelor – bl. C20, str. Doctor Hacman – bl. 98, str. Rapsodiei – bl. D1/7, str. Remus Bellu – bl. O1, str. Luceafărului – bl. A18, str. General Magheru – bl. V1, bulevardul Tineretului – bl. A12 și C4, str. Grigore Procopiu – bl. 63, str. Buna Vestire – bl. 26, str. Gib Mihăescu – bl. S5, str. Calea lui Traian – Spitalul Județean Vâlcea, str. Știrbei Vodă – bl. P1, str. Crinilor – bl. R14, str. Regina Maria – bl. C12 și str. Carol I.

30 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 30 de apometre, dintre care 29 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 4 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *