Adunarea Generală a Acţionarilor de bilanţ pe 2019 a SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA va avea loc în data de 21 aprilie 2020

Zilele trecute, administratorul unic al SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA, Vasile Fiera, a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de 21 aprilie 2020, la sediul societăţii, pentru

Read More