La nivelul judeţului Vâlcea, câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2020 a fost de 4.682 lei/persoană

Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2020 era de 4.682 lei/persoană, din care, 4.992 lei în agricultură, 4.309 lei în industrie şi 4.957 lei în servicii. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89% din numărul total al salariaţilor din acest sector. În contextul situaţiei cauzate de pandemia Covid-19, datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României.

În câştigul salarial mediu lunar sunt cuprinse şi sumele plătite salariaţilor pentru şomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. La nivel naţional, câştigul salarial mediu nominal brut din luna decembrie 2020 a fost 5.906 lei, cu 341 lei (6,1%) mai mare decât în luna noiembrie 2020, în timp ce câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.620 lei, în creştere faţă de lună precedentă cu 209 lei (6,1%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (8.350 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.685 lei). Faţă de luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,4%.

În luna decembrie 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de lună precedentă că urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat cu 28,2% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), între 21% şi 25,5% în industria metalurgică, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

Indicele câştigului salarial real a fost 106,2% pentru luna decembrie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele câştigului salarial real a fost 105,7% pentru luna decembrie 2020 faţă de lună precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 242,3%, cu 13,2 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2020.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *