După 5 ani de la achiziția activelor Oltchim SA, Ștefan Vuza se retrage din funcția de președinte al Chimcomplex

Potrivit unui comunicat de presă, SC Chimcomplex SA anunță o tranziție strategică în cadrul conducerii executive. Ștefan Vuza, președinte și CEO al companiei

a ales să-și dedice energia și expertiza strategică pentru extinderea companiei la nivel regional din poziția de membru al Consiliului de Administrație SC Chimcomplex SA, renunțând la mandatul de CEO.

„Am luat o decizie importantă pentru viitorul Chimcomplex, după un mandat de un an în funcția de CEO, care a avut obiectivul asigurării continuității și dezvoltării activității companiei într-un context socio-economicinstabil. Mi-am îndeplinit obiectivelepropuse, ne-am adaptat la provocările zilei, iar Chimcomplex este ferm pregătită să își continue povestea de succes și să aducă contribuții semnificative în industria noastră.  După 5 ani de la achiziția activelor Oltchim sunt constant în mesajul meu că trebuie să evoluăm, prezentul este extrem de ofertant, iar rolul meu va fi de a conduce curajos investițiile semnificative la nivel regional ale Grupului CRC”, a declarat Ștefan Vuza, președinte SC Chimcomplex SA.

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și oxo-alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Chimcomplex este o companie cu o tradiție de aproape 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În primul semestru al anului 2023, SC Chimcomplex SA, situată la începutul lanțului economic național, a raportat o cifră de afaceri cu 34% mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent, urmând tendința generală a economiei.

Cu toate acestea, SC Chimcomplex SA a reușit să înregistreze un profit net de 49,65 milioane de lei în primul semestru al anului 2023, cu o cifră de afaceri de 790 milioane de lei.

Florian Staicu a preluat funcția de director general interimar al companiei

 

Începând cu data de 1 noiembrie 2023, SC Chimcomplex SA l-a numit pe Florian Staicu în funcția de director general interimar. Florian Staicu, care a ocupat până la numire funcția de Director de Operațiuni SC Chimcomplex SA, este o prezență binecunoscută în echipa de management a companiei. Acesta va conduce compania pe durata următoarelor 6 luni, asigurându-se că obiectivele strategice vor fi susținute cufermitate.

„Cu încredere și respect pentru moștenirea Chimcomplex, sunt onorat să  primesc provocarea de a fi director general interimar. Alături de echipa extinsă vom continua să dezvoltăm Chimcomplex ca un jucător regional de top. Ștefan Vuza a pus bazele acestei transformări și continuăm să mergem pe calea deschisă de dânsul. Cu sprijinul său, suntem încrezători că Chimcomplex va evolua și va obține rezultate remarcabile. Acesta este un angajament pe care ni-l asumăm față de clienții noștri, partenerii și comunitățile în care activăm”, a declarat Florian Staicu, director interimar SCChimcomplex SA.

Societatea are prevăzută în strategie o dinamică accelerată pentru următorii doi ani și o serie ambițioasă de investiții susținute prin programe finanțate de fonduri europene și PNRR. Strategia companiei se concentrează pe obiective concrete, inclusiv decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea energiei verzi regenerabile și diversificarea producției. De altfel, în primul semestru al anului 2023, SC Chimcomplex SA a continuat să investească în energia viitorului, folosind experiența semnificativă obținută din operarea celor două centrale de cogenerare existente deja pe platforma Borzești. Investițiile realizate în prima jumătate a anului 2023 au inclus lucrările pentru finalizarea celei mai mari centrale de cogenerare de înaltă eficiență construită în România în ultimii 11 ani. Revenirea consumului de produse chimice fabricate de către SC Chimcomplex SA va fi generată de revenirea industriei de confort, industriei construcțiilor și electrocasnicelor, aluminei, celuloză și hârtie dar și de revenirea consumului de derivate de clor, în principal PVC și poliuretani. În plan european toți jucătorii din industria chimică raportează rezultate în trend descrescător deoarece toate economiile Uniunii Europene s-au contractat în volume. Jucătorii mai mari au intrat în pierdere sau și-au închis operațiunile. Perspectivele rămân aceleași până când prețurile de pe piața energiei și a gazului nu vor scădea. În plus piața produselor chimice a fost afectată de volumele semnificative importate din zonele non-europene, în special din China și Orientul Mijlociu. SC Chimcomplex SA demonstrează reziliență și abilitate de a se adapta într-un context economic complex. u

Acționarii societății vor desemna un nou auditor financiar extern

 

 

Luna trecută, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16 noiembrie 2023, care va avea loc la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi: aprobarea numirii auditorului financiar extern firma KPMG Audit SRL şi încheierea unui contract de audit cu aceasta, pentru o perioadă de 1 an; aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop; aprobarea datei de 12 decembrie 2023, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 24/2017.

Acţionarii SC Chimcomplex SA îşi pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă. În conformitate cu prevederile regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse peordinea de zi a adunării generale; ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale menţionate în convocatorul iniţial.

Situațiile financiare individuale ale SC Chimcomplex SA la și pentru perioada încheiată la 30 iunie 2023 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiară Interimară utilizând principiul continuității activității. La 30 iunie 2023 capitalul social este în valoare de 304,9 milioane de lei, reprezentând 304,9milioane de acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune. Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

SC Chimcomplex SA a reușit în primul semestru al anului 2023 să obțină o marjă a profitului operațional de 10% în pofida reducerii cifrei de afaceri în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior generată de menținerea trendului de scădere a consumului început în a două parte a anului 2022. Marja a fost erodată de funcționarea la capacitate mai redusă în special cu secțiile mari consumatoare de electricitate și gaze naturale, societatea corelând producția cu trendul vânzărilor de pe piața de profil.

Rezultatul financiar net negativ din perioada ianuarie – iunie 2023 a fost în principal influențat de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, urmare a majorării marjei variabile EURIBOR și a creditelor contractate în ultimele 12 luni.

 

 

 

 

 

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *