Diferența între traducerile autorizate și cele legalizate – ce trebuie să cunoască publicul

Nu de puține ori apar confuzii între serviciile ce vizează traducerile autorizate și cele legalizate. Se întâmplă asta din cauză că publicul nu este familiar cu ceea ce presupun cele două categorii de servicii. Cum pot ști aceștia dacă au nevoie de traduceri autorizate sau de cele legalizate?

Inova Translations, centru de traduceri cu experiență în domeniu, iese în întâmpinare celor ce doresc lămuriri în acestă privinăță, cu explicații clare, astfel ca în final aceștia să fie capabili să opteze pentru cele potrivite nevoilor.

 

Traduceri autorizate versus traduceri legalizate

Creează confuzie cele două tipuri de traducere prin faptul că sunt asemănătoare în mare, însă diferă prin câteva particularități. Pentru a evita confuziile, publicul treebuie să știe că traducerile legalizate vin cu ceva în plus. Informații mai în detaliu însă regăsesc cei interesați în rândurile de mai jos.

Traducerile autorizate se referă la traducerile realizate de o persoană care are autorizație în acest sens, oferită de Ministerul Justiției pe baza studiilor absolvite în domeniu. În schimb traducerile legalizate, pe lângă faptul că se efectuează pe același principiu, trebuie să conțină certificarea notarului public, ce confirmă autenticitatea și valabilitatea ștampilei și a semnăturii traducătorului.

În vederea realizării unei traduceri autorizate, este necesar ca persoana ce o are în vedere să fie înregistrată la Camera Notarilor Publici, respectiv să fi depus în acest sens specimenul despre care și mai sus s-a menționat.

În vederea legalizării traducerii autorizate însă este necesar ca persoana în cauză să prezinte la notar și documentul în original, pe care îl va atașa alături de copia documentului tradus. Cele două au nevoie de asemenea de ștampilare și semnătură din partea notarului.

Se deosebește traducerea legalizată de cea autorizată prin faptul că în încheiere mai dispune de un paragraf ce vizează informații referitoare la documentul sursă, precum și la traducere. Încă o încheiere mai este necesară în acest caz și anume cea completată , parafată și ștampilată de către notar.

 

Care sunt tipurile de documente ce pot fi autorizate de către un traducător?

O persoană îndreptățită de lege să facă asta poate autoriza orice tip de document pe care personal l-a tradus, respctiv unul pe care l-a verificat după ce a fost tradus de un alt traducator. Este valabil acest aspect oricare ar fi natura documentelor în cauză.

 

Ce documente necesită autorizare?

Se poate avea în vedere autorizarea tuturor acelor documente care au fost traduse în condițiile mai sus  menționate. Așadar, acest tip de servicii pot fi aplicate documentului oricare ar fi natura acestuia, respectiv procedura ce urmează a fi aplicată.

Specialiștii Inova Translationsrecomandă autorizarea mai ales a actelor ce prezintă conținutu juridic sau acte cu caracter oficial, înainte de a fi legalizate la notar. Numai în cazul traducerilor autorizate există posibilitatea de a le legaliza ulterior la notar.

 

Ce calități trebuie să caracterizeze specialiștii ce realizează traduceri autorizate?

În primul rând, recomandarea este de a opta pentru acel birou care se remarcă prin profesionalism și mai ales seriozitate. Sunt două calități esențiale vizavi de prestarea acestui tip de servicii, iar cei de la Inova Translations sunt pe deplin conștienți de responsabilitatea pe care o prezintă realizarea unor astfel de sarcini. Din acest motiv, centrul de traduceri colaborează numai cu persoane cu experiență, respectiv care au capacitatea de a efectua corect orice traducere autorizată. De altfel, ștampila și semnătura acestora este cea care va apărea pe respectivele documente, deci în fond ei vor fi responsabili de lucrările efectuate.

De asemenea, pentru a avea siguranța unei alegeri inspirate, este de preferat ca persoana în cauză să țină cont și de complexitatea serviciilor. Atunci când multiple dintre acestea sunt necesare, este de preferat să le găsească pe toate în cadrul aceluiași birou. Și din acest punct de vedere se remarcă centrul de traduceri menționat care s-a dezvoltat și adaptat în mod permanent schimbărilor din domeniu, precum și cerințelor pieței.

Cu privire la termenul limită, cei care doresc să primească traducerile autorizate într-un anumit interval de timp trebuie să precizeze acest aspect atunci când se prezintă la birou. Există posibilitatea de a efectua traduceri autorizate sau de orice alt fel atât în regim normal, cât și în regim urgent, în cel de-al doilea caz costurile fiind mai mari.

În fine, alte aspecte legate de cum trebuie ales un birou potrivit sau alte lămuriri cu privire la cele două tipuri de traduceri găsesc cei interesați pe servicii-traduceri.ro.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *