Primăria oraşului Călimăneşti implementează Proiectul „SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti„, POCU/138/4/1/114614.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiectul este implementat de Primăria oraşului Călimăneşti în parteneriat cu Asociaţia Scientia Nemus şi Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” Călimăneşti cu structura Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Călimăneşti şi are ca obiectiv general combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea Veche – Călimăneşti, din judeţul Vâlcea, prin implicarea a cel puţin 600 de persoane, în măsuri integrate de educaţie, ocupare, antreprenoriat, susţinere a dezvoltării şi furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunatăţirea condiţiilor de locuit, combaterea discriminarii şi promovarea multiculturalismului.

Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 13.753.324,87 RON.

Activităţi desfăşurate:

  • În data de 01.10.2018, Centrul Medical Comunitar din Jiblea Veche – Călimăneşti, înfiinţat în cadrul proiectului, a primit din partea domnului Samoil Vîlcu, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Vâlcea, o sponsorizare constând în medicamente; la acţiune au participat: managerul de proiect, prof. Gabriela Ana Ene, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Vâlcea, Samoil Vîlcu, dr. Alecsandru Maiorescu, dr. Livia Boţic, asistent Areta Protesi, asistent Mihaela Nedelea, Maria Drăguţ şi Maria Herţoiu, din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei oraşului Călimăneşti;
  • Centrul Medical Comunitar din Jiblea Veche – Călimăneşti funcţionează de o lună şi deserveşte grupul ţintă din cadrul proiectului;
  • Centrul Medical Comunitar din Jiblea Veche – Călimăneşti are două echipe, una mobilă şi a doua pentru cabinet. Echipa mobilă este formată din dr. Alecsandru Maiorescu şi asistent Areta Protesi, iar echipa de cabinet este formată din dr. Livia Boţic şi asistent Mihaela Nedelea; Programul de funcţionare este: Cabinet Medical – luni între orele 14.00 – 17.00, marţi între orele 11.00 – 14.00, miercuri între orele 14.00 – 17.00, joi între orele 11.00 – 14.00, vineri între orele 14.00 – 17.00; Echipa Mobilă – luni între orele 11.00 – 14.00, marţi între orele 16.00 – 19.00, miercuri între orele 11.00 – 14.00, joi între orele 16.00 – 19.00, vineri între orele 11.00 – 14.00;
  • La Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Călimăneşti, doamna asistent Daniela Brăneanu (mediator sanitar) desfăşoară şedinţele pentru persoanele din grupul ţintă în cadrul Centrului conştientizare boli;
  • A fost demarată şi licitaţia de achiziţie a dotării cu aparatură a Centrului Medical Comunitar din Jiblea Veche – Călimăneşti (dotări în valoare de 60.000 lei), precum şi a Centrului conştientizare boli de la Şcoala Gimnazială Jiblea Veche – Călimăneşti (dotări în valoare de 6.000 lei);

Grupul ţintă vizat de proiectul „SISTEM Călimăneşti – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Călimăneşti” este constituit din:

  • 300 beneficiari servicii educaţionale – preşcolari, elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, persoane care au abandonat învăţământul obligatoriu;
  • 200 beneficiarii servicii pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii – persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activităţi agricole de subzistenţă;
  • 100 beneficiari servicii pentru susţinerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *