„Alegerea de june” de la Muereasca a devenit patrimoniul viu al comunităţii

La Muereasca de Sus, în ultimele şapte decenii, lumea satului nu poate concepe petrecerea sărbătorilorde iarnă fără „Alegerea junelui”. În seara de Bobotează sătenii se adunăla hora tradiţională, nechemaţi de cineva, și aleg dintre flăcăii satului pecei trei conducători ai cetei care, în noaptea dintre Bobotează şi Sf. Ion vorcolinda prin sat. A doua zi, la biserică, îi vor „boteza” pe enoriaşi, iar lahora satului îi vor cinsti pe săteni cu un pahar de vin. „Alegerea de june”,aşa cum se practică ea astăzi la Muereasca de Sus este mai mult decât un obicei îndătinat,este o realitate desprinsă din negura vremurilor, făcând parte de secole dinviaţa satului.

La Muereasca de Sus, de Bobotează, obştea satului, în frunte cu primarul, alege pe cel mai vrednic şi voinic flăcău şi-l declară June, iar preotul, de Sf. Ion, învesteşte acest „personaj” cu unul dintre atributele sale sacre, conferite prin harul preoţesc, acela de a-i „boteza” pe oameni.Din monografia localităţii „Alegerea de june, ritual şi spectacol” reiese faptul cănu există atestări istorice ale existenţei acestui obicei la Muereasca de Sus, însă legendele locului converg spre a recunoaşte în alegerea de june un obicei vechi, îndătinat, moştenit, practicat în Muereasca de Sus încă de la începutul veacului al XX-lea. Cert este că argumentul unicităţii obiceiului este incontestabil „Alegerea de june”, în forma în care se desfăşoară la Muereasca de Sus este un unicatnu numai la Vâlcea ciîn întreaga ţară. „Alegerea de june” esteun obicei pe cât de vechi, pe atât de viabil, care, păstrându-şirosturile tradiţionale, se încarcă treptat cu funcţii noi, devenind o sărbătoare a întregii comunităţi. Faptul că protagonistul ei este un tânăr „ junel”,ca simbol al vitalităţii, vredniciei şi vivacităţii, este cel mai convingător argument pentru promovarea acestui obicei ca brand cultural al localităţii. Înscrierea „Alegerii de june” alături de alte manifestări etnoculturale ale Vâlcii în Ghidul European de Dezvoltare Rurală este nu numai un act de recunoaştere, ci şi un impuls spre o mai bună valorizare a tradiţiei”, spuneIon Ungureanu, primarul comunei Muereasca.

Claudia Şchiopu ���

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *