APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor  posturi in cadrul Sectorului Calimăneşti.

2  posturi instalator ;

– 1 post  lăcătuş mecanic ;

– 1  post sudor ( electric, autogen, PE).

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 30.01.2019 ora 1200, la Registratura societăţii  APAVIL SA, str. Carol I nr.3-5.

Concursul constă în susţinerea interviului şi a probei practice specifice meseriei  pentru care se optează și se va desfăşura pentru toate meseriile în cadrul Sectorului Rețele Apă al Societăţii Apavil SA situat în Rm Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2, în data de 04.02.2019, ora 0900.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0800 – 1630   și  vineri, între orele 0800 – 1400.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *