Comuna Budeşti îşi deleagă serviciul de salubrizare

Pentru gestionarea serviciului public de salubrizare al comunei Budeşti, administraţia locală va scoate din buzunar o sumă considerabilă, estimată la peste 18,9  milioane de lei noi pentru o perioadă de 5 ani. Operatorul care va câştiga contractul urmează să deservească 2557 de gospodării particulare şi 85 de agenţi economici. În prezent, în comuna Budeşti nu există încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune, acesta fiind încetat ca urmare a expirării duratei iniţiale pentru care a fost încheiat. Serviciul este important şi datorită faptului că localitatea limitrofă Râmnicului are o activitate industrială importantă, fiind reprezentată prin câteva unităţi economice care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează abia 10% din populaţia activă a comunei.

Se estimează că pentru fiecare persoană fizică se va plăti o sumă către operatorul economic care va colecta deşeurile de 12,00 lei/luna, fără T.V.A, şi 20 mc/luna (maximum 143 lei/mc) pentru persoanele juridice. Se estimează că vor fi generate cantităţi de deşeuri de 65 mc lunar – deşeuri menajere de la agenţii economici; deşeuri stradale inclusiv a celor rezultate în urma salubrizării depozitelor de deşeuri necontrolate – 50 mc lunar. Redevenţa minimă acceptată este de 5.000 de lei anual, plătibilă în 4 tranşe trimestriale egale. Cantitatea medie anuală  produsă de deşeuri menajere este în prezent de 1600 de tone.

Vor fi colectate separat deşeurile reziduale, cele biodegradabile şi cele reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje, precum şi deşeurile periculoase din deşeurile menajere sau deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, iar colectarea se va face o dată pe săptămână, pentru majoritatea deşeurilor, cu excepţia celor reciclabile uscate. În prezent, în comuna Budeşti se realizează colectare selectivă a deşeurilor, precolectarea deşeurilor solide şi a celor asimilabile acestora se realizează în pubele la gospodării individuale, astfel: la gospodării individuale în europubele de capacitate de 240 litri, la blocuri în pubelă de 120l sau 240l/ apartament. Pentru colectarea deşeurilor selective sunt amplasate 19 puncte de colectare selectivă a deşeurilor dotate cu câte 4 eurocontainere de capacitate de 1.1 mc pentru colectarea deşeurilor selective  de plastic, hârtie, sticlă şi metale. Transportul deşeurilor menajere se face de către operator la staţia de transfer cu care operatorul are încheiat contract.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *