Schimbări importante în structura organizatorică şi de personal a SC Oltchim SA

Potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti, conducerea SC Oltchim SA informează acţionarii despre aprobarea unei noi organigrame, rezultată în urma finalizării tranzacţiilor de vânzări active cu Chimcomplex Borzeşti şi Dynamic Selling Group. Astfel, noua structură organizatorică include Divizia Vâlcea, compusă din 6 compartimente şi un sector al unităţilor în conservare şi Divizia Bradu-Piteşti, cu 4 compartimente şi un sector cu unităţile în conservare. Numărul de salariaţi a scăzut la 177. Reducerea de personal s-a realizat prin încheierea de contracte individuale de muncă cu cumpărătorii, de către un număr de 1356 de angajaţi şi prin concediere colectivă, cu acordarea de salarii compensatorii, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, a unui număr de 436 de salariaţi. Conducerea acestei structuri este asigurată de administratorul special Bogdan Stănescu, care are în subordine un cabinet cu consilieri. Proprietarul Chimcomplex Borzeşti, Ştefan Vuza, spune despre preluarea activelor SC Oltchim SA: „Acest proiect a început de acum 4 ani, când ne-am stabilit strategia achiziţiei activelor SC Oltchim SA şi am muncit enorm pe opt fronturi pentru ca astăzi să avem toate elementele necesare pe tabla de şah şi pentru ca acest succes să devină o realitate! Bineînţeles că în spate avem un plan de afaceri bine structurat şi închegat, care ar putea fi rezumat în eficienţă economică, investiţii masive, integrare şi dezvoltare a ambelor combinate. Am spus în nenumărate rânduri pentru a fi auzit de cât mai mulţi decidenţi din ţară că ramura chimiei merită să fie sprijinită în a se relansa şi are sens economic pentru întreaga economie a ţării, pentru că ea, chimia, este la începutul lanţului economic, iar prin procesele de chimizare a resurselor minerale ale ţării se realizează materiile prime pentru toţi ceilalţi jucători din economie. De la câştigarea licitaţiei şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare a activelor SC Oltchim SA, din 17 octombrie 2017, am avut siguranţa că această achiziţie se va înfăptui pentru că am ales cea mai bună echipă la nivel intern şi de consultanţi. S-a lucrat asiduu pe 8 planuri, pentru a îndeplini toate condiţiile specificate în contract”.

Tranzacţia a presupus depăşirea unor piedici de natură juridică şi legală

Preluarea activelor SC Oltchim SA în baza unei strategii concepută acum mai mulţi ani nu a însemnat un parcurs uşor, ci a presupus depăşirea unor piedici de natură juridică şi legală. Avizele Consiliului Concurenţei şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), acordul Comisiei Europene privind preluarea SC Oltchim SA de către Chimcomplex, deşi au ţinut de legalitatea tranzacţiei, sunt doar câteva dintre ele. De asemenea, unul dintre creditorii SC Oltchim SA a atacat în instanţă Hotărârea Adunării creditorilor SC Oltchim SA prin care a fost aprobat contractul de vânzare de active încheiat cu societatea Chimcomplex. „Stabilirea strategiei de renaştere a chimiei industriale a României, pentru că, de fapt, achiziţionarea activelor SC Oltchim SA şi, respectiv, salvarea combinatului reprezintă doar începutul acestui proces de salvare a unei industrii cu o istorie lungă şi fructuoasă înainte de 1990 şi un potenţial uriaş de creştere în viitor s-a bazat pe un cumul de mai mulţi factori pe care i-am analizat şi luat în considerare: materii prime, specialişti buni, platformele chimice, antreprenorii români şi piaţa. Materiile prime (gaz, petrol, sare, cărbune) reprezintă unul dintre marile avantaje pentru România. Aici ar trebui să se renunţe la politica de a exporta primar aceste materii prime în folosul străinilor şi să fie sprijiniţi producătorii interni care prelucrează superior aceste resurse ale ţării. România nu duce lipsă de specialişti buni, cel de-al doilea factor pe care trebuie să îl valorificăm. Mai ales că specialiştii sunt formaţi şi astăzi într-o reţea de învăţământ naţională, pe care nu o are nici o ţară din regiune. Avem o avere considerabilă, formată din 23 de licee de chimie, 17 universităţi şi 11 institute de cercetări. Un alt treilea avantaj competitiv pe care îl putem valorifica sunt platformele chimice de care România dispune. Acestea reprezintă active nepreţuite, din păcate insuficient puse în valoare, şi asta, mai ales, în contextul în care astăzi nu mai autorizează nimeni în Europa construirea unor asemenea platforme chimice gigant, care au o infrastructură enorm de scumpă. Antreprenorii români au reprezentat, de asemenea, unul dintre factorii determinanţi atunci când am conceput strategia de preluare a activelor SC Oltchim SA. A fost, însă, nevoie de timp pentru ca aceşti antreprenori să prindă credibilitate în faţa băncilor, clienţilor, autorităţilor, iar acum, după 28 de ani de capitalism, cei care au fost serioşi dintre ei merită acest capital de încredere şi, cu siguranţă, pot face lucruri remarcabile. Trebuie doar lăsaţi să-şi facă treaba, şi nu încurcaţi! Sunt o nouă generaţie, care pot face lucruri la fel de valoroase ca şi generaţia actuală”, explică proprietarul Chimcomplex Borzeşti, Ştefan Vuza.

Datoriile pe care le avea Oltchim nu au făcut parte din obiectul tranzacţiei

Încă din urmă cu exact 6 ani, SC Oltchim SA era într-o situaţie financiară dramatică, în care a fost declarată în insolvenţă, cu datorii uriaşe, de peste 800 de milioane de euro. După privatizări eşuate, în 2016, adunarea creditorilor a aprobat derularea procedurii competitive de vânzare a nouă pachete de active ale SC Oltchim SA. Procedura a demarat propriu-zis în februarie 2017, când au fost depuse ofertele neangajante, etapă la care au participat 14 competitori. A urmat apoi etapa ofertelor angajante care a fost închisă la 6 iulie 2017, şi unde s-au înscris 8 companii, printre care şi Chimcomplex Borzeşti. În urma negocierilor, Chimcomplex a fost declarat câştigător, la 17 octombrie 2017. Chimcomplex a oferit 127 de milioane de euro, fără TVA, pentru o parte a activelor SC Oltchim SA şi, suplimentar, a preluat şi toate obligaţiile de mediu care presupun investiţii de zeci de milioane de euro şi s-a angajat la un program de investiţii de peste 115 milioane de euro în următorii 5 ani, cu preluarea şi asigurarea locului de muncă a peste 1.150 de salariaţi. Garanţia de 29 de milioane de euro a fost depusă în 6 noiembrie 2017, iar în 7 decembrie 2017 a urmat aprobarea adunării creditorilor. Până la transferul propriu-zis a mai trecut un an, perioadă în care au fost îndeplinite condiţiile suspensive care grevau încheierea tranzacţiei – avizele CSAT şi al Consiliului Concurenţei. În 7 decembrie 2018 a fost plătit preţul integral al tranzacţiei, iar, începând din 8 decembrie, Chimcomplex a intrat ca nou operator al activelor SC Oltchim SA, încheind în paralel şi 1.164 de contracte de muncă. Toate activele SC Oltchim SA au fost transferate în proprietatea Chimcomplex – Sucursala Vâlcea, inclusiv autorizaţii şi capitaluri circulante. Pachetele de active – 1-5 şi parţial 7 – transferate către Chimcomplex sunt următoarele: Clorosodice, Oxo-alcooli, Polioli, Servicii pe teren, Vagoane şi VCM/PVC 1. Activele includ terenuri, clădiri, investiţii în curs de execuţie, drepturi de proprietate intelectuală şi alte bunuri mobile, reprezentând în principal utilaje, echipamente, tehnologii şi orice alte bunuri similare, necesare procesului de producţie. Datoriile pe care SC Oltchim SA le înregistrează nu au facut parte din obiectul acestui contract. „Activele Oltchim achiziţionate de noi sunt toate funcţionale. Pentru a le utiliza însă la capacitatea pe care ne-o dorim este necesar să demarăm un program de investiţii foarte serios, care deja este planificat pentru următorii 3 ani. Un exemplu este parcul de vagoane-cisternă care, pentru a putea fi utilizat la capacitate, necesită realizarea reparaţiilor planificate şi a altor formalităţi legale. Aceste operaţiuni implică timp, dar am pus la punct deja programele necesare. Avem un plan de investiţii care se ridică la 115 milioane de euro în următorii 3-5 ani. Acesta include, pe lângă investiţii în creşteri de capacitate, creşterea eficienţei energetice sau reducerea unor categorii de costuri şi lucrări necesare pentru conformarea la legislaţia de mediu”, a precizat Ştefan Vuza, fondatorul Grupului SCR. La numai 10 zile după preluarea SC Oltchim SA, Chimcomplex a lansat planurile de dezvoltare a noii Companii Române de Chimie, constituită din cele două mari platforme chimice româneşti: Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea. Astfel, din 10 decembrie 2018, Compania Română de Chimie, echivalând cu cel mai puternic pol regional din industria chimică, este funcţională.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *