ANUNŢ: Consiliul Local al comunei Galicea anunţă scoaterea la licitaţie a suprafeței de 22 ha păşune comunală

Consiliul local al comune Galicea, judetul Valcea, anunta scoaterea la licitatie in vederea incheierii a suprafeței de 22 ha pasune comunala situata in extravilanul satelor : Bratia Deal, Ostroveni, Valea Raului.

Licitatia publica/ atribuire directa, este organizata in data de 03.04.2019 ORA 10:00, la sediul Primariei comunei Galicea , judetul Valcea .

 Ofertantii interesati, personae fizice sau juridice , pentru a participa la licitatia publica cu strigare / atribuire directa , vor depune la sediul Primariei Galicea in zilele lucratoare , intre orele 08:00 si 15:00 pana cel tarziu in data specificata in prezentul anunt, cererea cu optiunea pentru suprafetele dorite care urmeaza a fi supuse licitatiei publice cu strigare  sau atribuire directa dupa caz in vederea inchirierii, insotite de documentele eligibile, respective:

Pentru persoanele fizice:

 1. Cerere de inscriere la licitatie formular F1
 2. Dovada depunerii la casieria organizatorului licitatiei a garantiei de participare
 3. Dovada cumpararii caietului de sarcini
 4. Dovada inscrierii in Registrul National al Exploatantiilor din care sa rezulte numarul efectiv de animale pe specii;
 5. Adeverinta din Registrul Agricol al Primariei comunei Galicea din care sa rezulte efectivul de animale detinut in anul 2019 in original.
 6. Certificat  fiscal eliberat de Primaria Galicea original care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local
 7. Procura autentificata la notar in cazul in care ofertantul participa la licitatie prin reprezentant
 8. Declaratie pe propria raspundere a personei fizice ca la data prezentarii ofertei detine efectiv in proprietete numarul de animale specificat in R.N.E. si la Registrul Agricol parafata si atestata de catre personalul din cadrul Primariei Galicea abilitat in acest sens.

Pentru persoanele juridice:

 1. Cerere de inscriere la licitatie (formular tip F1)
 2. Dovada depunerii la casieria organizatorului licitatiei a garantiei de participare
 3. Dovada cumpararii caietului de sarcini
 4. Imputernicire din partea societatii in cazul in care reprezentantul legal al societatii nu poate participa la licitatir, origina;
 5. Statul societatii in copie;
 6. Certificate de inregistrare fiscal in copie
 7. Certificate fiscal eliberat de Primaria Galicea original care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul local
 8. Dovada inscrierii in Registrul National al Exploatantiiloe din care sa rezulte numarul efectivelor de animale pe specii;
 9. Adevarinta din Registrul Agricol al Primariei comunei Galicea din care sa rezulte efectivul de animale detinut in anul 2019 in original.
 10. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al  personei juridice/forme asociative ca la data prezentarii ofertei detine efectiv in proprietete numarul de animale specificat in R.N.E. si la Registrul Agricol parafata si atestata de catre personalul din cadrul Primariei Galicea abilitat in acest sens.

Participarea ofertantului la licitatie este obligatorie.

      Pentru relatii suplimentare  va asteptam la sediul primariei Comuna Galicea sau la numarul de telefon 0520/762152.

                                                           PRIMAR

                                                        NAFLIU ION

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *