APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 – 29 martie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare pe strada Independenței Bl. 12 și Bl G156.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile Independenței – Bl. 6, Bl 12 și Drumul Gării nr. 45.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au început lucrările de deviere a rețelei de canalizare pe strada Decebal –  Bl 159, unde s-au înlocuit 42ml țeavă PVC D250mm și 12ml țeavă PVC D200mm;
  • au fost finalizate lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă menajeră pe str. Matei Basarab, care a fost conectată cu stația de pompare Goranu;
  • continuă execuția branșamentelor și amenajarea terenului pe str. Matei Basarab;
  • au fost ridicate la cotă  cămine de canalizare pe străzile Mihai Eminescu – Bl. B13 și Lucian Blaga, – Bl. A39, sc. B ;
  • a fost realizată execuția rețelei de canalizare menajeră și racorduri pe str. Matei Basarab (zona Hervil);
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Aleea Teilor – Bl. C10, C11 și Bl. C12; str. Aleea Stejatului – Bl. B0, Bl. B1, Bd. Tineretului – Bl. B2, Bl. B3 și Bl.  B4; str. General Magheru – Bl. C, Bl. S2; str. Mircea Vodă – Bl. P1; str. Aleea Bradului – Bl. C4; str. Nicolae Iorga – Bl. A24/1, Bl. A26, str. Ostroveni – Bl. 101; Intrarea Mureș – Bl. T1; str. Matei Basarab – Bl. 130 și Bl. 131; str. Aleea Mioriței – Bl. N3; str. Decebal – Bl. S10 și Bl. S11; str. Nichita Stănescu – Bl. A36/2; str. Mihai Eminescu – Bl. C15; str. Luceafărului – Bl. A19 și Bl. A21; str. Emil Avrămescu – Bl. E; str. Aleea Olănești – Bl. 12.

49 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 49 apometre, dintre care 46 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 3 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *