APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 martie – 05 aprilie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea București intersecție cu strada Ada Orleanu nr. 6/8, Anton Pann nr. 10, Drumul Gării nr. 134 și Prunului intersecție cu strada Poenari.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • au fost finalizate lucrările de deviere a rețelei de canalizare pe strada Decebal –  Bl 159, unde s-au înlocuit 42ml țeavă PVC D250mm și 12ml țeavă PVC D200mm;
  • au fost ridicate la cotă două guri de scurgere pe str. Aleea Teilor;
  • au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe străzile: Calea lui Traian – Bl. 7, Str. Decebal – Bl. H2, Aleea Stejarului – Bl. B0 și Bd. Tineretului – Bl. A17/1;
  • s-a asigurat asistență tehnică la adresele: Calea București nr. 249 și str. Argintari nr. 41C;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Gib Mihăescu – Bl. A14, sc. A și sc. B; str. Ion Referendaru – Bl. A18; str. Emil Avrămescu – Bl. E; str. Splaiul Independenței – Bl. 3; str. Ostroveni – Bl. A43 și Bl. A23; Bd. Pandurilor – Bl. A8/1; str. Mihai Eminescu – Bl. C0 și Bl. C10; str. Aleea Panseluțelor – Bl. C23; str. Aleea Garoafelor – Bl. C32; str. Nicolae Iorga – Bl. A42/1, Bl. A27/3 și Bl. A27/2; str. Carol I – Bl. T1; str. Henri Coandă – Bl. H7; str. Calea lui Traian – Bl. D4, Bl. S7, Bl. 27, Bl. 4 și Bl. 8; str. Antim Ivireanu – Bl. 6 și Bl. 6A;  str. Luceafărului – Bl. A19 și str. Matei Basarab – Bl. 120.

95 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 95 apometre, dintre care 87 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament și 3 avize tehnice.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *