În primul semestru din acest an,  Afacerile Chimcomplex, influenţate pozitiv de activele preluate de la Oltchim

Societatea Chimcomplex SA Borzeşti a raportat pentru primele şase luni ale anului curent o cifră de afaceri de aproape 706,75 milioane de lei, de 4,8 ori mai mare decât cea de la jumătatea anului trecut. Această creştere a apărut în condiţiile în care situaţiile financiare publicate de emitent pe siteul Bursei de Valori Bucureşti la finele lunii trecute reflectă şi activele preluate anul trecut de la SC Oltchim SA. Veniturile din exploatare s-au ridicat la 709,1 milioane de lei, fiind de 4,5 ori mai mari decât cele de la jumătatea anului trecut, în timp ce cheltuielile din exploatare au fost de 648,59 milioane de lei, de 4,8 ori mai ridicate decât cele cuprinse în situaţiile financiare la data de 30 iunie 2018. Astfel, rezultatul din exploatare obţinut de Chimcomplex la jumătatea anului curent s-a ridicat la 60,51 milioane de lei, de circa 2,6 ori peste cel de la data de 30 iunie 2018. În schimb, dacă veniturile financiare au însumat 11,42 milioane de lei, de 5,14 ori mai mari decât cele de la jumătatea anului trecut, cheltuielile financiare au fost de 63,06 milioane de lei, de 13,23 de ori mai ridicate faţă de cele de la finele primului semestru din 2018. Astfel, din activitatea financiară Chimcomplex a raportat o pierdere de 51,64 milioane de lei, cu mult peste cea de la jumătatea anului anterior, de 2,54 milioane de lei. Achiziţionarea activelor de la SC Oltchim SA s-a efectuat cu credite bancare în euro, astfel încât cheltuiala cu dobânzile aferente acestora şi creşterea cursului de schimb leu/euro a condus la creşterea cheltuielilor financiare în primul semestru din 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018. În aceste condiţii, combinatul a cunoscut o prăbuşire a profitabilităţii nete de la 17,9 milioane de lei la jumătatea anului trecut la 580.000 de lei, la data de 30 iunie 2019. Chimcomplex Borzeşti a achiziţionat integral, în 2018, cinci pachete de active ale SC Oltchim SA, pentru suma de 127 milioane de euro. Activele preluate au fost: Pachetul Clorosodice, Pachetul Oxi-alcooli, Pachetul Polioli, Pachetul Servicii pe teren, Pachetul Vagoane şi parţial Pachetul VCM/PVC I şi includ terenuri, clădiri, investiţii în curs de execuţie, drepturi de proprietate intelectuală şi alte bunuri mobile reprezentând în principal utilaje, echipamente, tehnologii, etc.

Chimcomplex are o valoare de piaţă de 1,176 miliarde de lei

Conform raportului semestrial, Chimcomplex are o valoare de piaţă de 1,176 miliarde de lei. Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere. Chimcomplex achită obligaţiile la bugetul consolidat al statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 30 iunie 2019 – 15,54 milioane de lei). Grupele de produse polioli-polieteri şi oxo-alcooli au intrat în portofoliul Chimcomplex Borzeşti o dată cu achiziţionarea activelor de la SC Oltchim SA, la 7 decembrie 2018. Achiziţionarea activelor de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea a condus la creşterea cifrei de afaceri în semestrul I 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 560 de milioane de lei, respectiv de 4,8 ori. Diversificarea gamei de produse comercializate rezultă şi din structura grupelor de produse în totalul cifrei de afaceri. Dacă în semestrul I 2018 produsele clorosodice erau majoritare, reprezentând 97,6% din cifra de afaceri, la 6 luni 2019 principala grupa de produse o reprezintă polioli-polieterii, care reprezintă 49,3%. Creşterea cheltuielilor Chimcomplex a fost determinată de funcţionarea activelor achiziţionate în luna decembrie 2018 de la SC Oltchim SA. În schimb, creşterea cheltuielilor cu personalul a fost determinată de angajarea în luna decembrie 2018 a 1.250 de salariaţi, o dată cu achiziţionarea activelor de la SC Oltchim SA. Achiziţionarea activelor de la SC Oltchim SA s-a efectuat cu credite bancare în euro, astfel încât cheltuiala cu dobânzile aferente acestora şi creşterea cursului de schimb leu/euro a condus la creşterea cheltuielilor financiare în semestrul I 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018. În semestrul I 2019, prin funcţionarea integrată a activelor Chimcomplex de la Sucursala Oneşti cu cele de la Sucursala Râmnicu Vâlcea s-au obţinut, comparativ cu semestrul I 2018, următoarele rezultate: creşterea cifrei de afaceri cu 560 de milioane de lei, respectiv de 4,8 ori mai mare; creşterea rezultatului din exploatare cu 37 de milioane de lei, respectiv de 2,6 ori mai mare. Creşterea cheltuielilor financiare în semestrul I 2019, determinată de cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate o dată cu reactualizarea soldurilor datoriilor în valută, în special a creditelor bancare şi de costurile creditelor contractate pentru achiziţionarea activelor a condus la reducerea atât a rezultatului brut, cât şi a rezultatului net înregistrat în semestrul I 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Analizând strict activitatea de exploatare, rezultatele s-au îmbunătăţit la semestrul I 2019 comparativ cu semestrul I 2018, rezultatul din exploatare înregistrând o creştere de 2,6 ori.

Exportul reprezintă 64% din cifra de afaceri a Chimcomplex

Ca factor de risc datorită căruia ar putea fi afectată lichiditatea Chimcomplex menţionăm evoluţia preţurilor pe piaţa externă şi evoluţia cursului de schimb valutar, ţinând cont că exportul reprezintă 64% din cifra de afaceri. Funcţionarea integrată a activelor Chimcomplex de la Sucursala Oneşti cu cele de la Sucursala Râmnicu Vâlcea, s-au observat modificări semnificative, respectiv creşterea cifrei de afaceri prin diversificarea gamei de produse şi creşterea volumelor. Pentru perioada următoare nu se întrevăd schimbări semnificative. Situaţiile financiare ale Chimcomplex la 30 iunie 2019 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 şi sunt auditate. Pentru conversia în lei a creanţelor şi datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 iunie 2019, comunicate de BNR. Preţul de închidere al unei acţiuni Chimcomplex în data de 28 iunie a fost de 4,7 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 1,1 miliarde de lei. Într-un raport de revizuirea informaţiilor financiare interimare ale Chimcomplex se arată: „Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea adecvată a acestor informaţii financiare interimare, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2493/8 iulie 2019, pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informaţii financiare interimare, pe baza revizuirii noastre. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de revizuire 2410 «Revizuirea informaţiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entităţii». O revizuire a informaţiilor financiare interimare constă în realizarea de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare şi contabile şi în aplicarea procedurilor analitice şi a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizuiri este, în mod substanţial, mai redus faţă de domeniul de aplicare al unui audit, desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, în consecinţă, nu ni se permite să obţinem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. Pe baza revizuirii noastre nu am luat la cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem că informaţiile financiare interimare anexate ale Chimcomplex nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiara a entităţii la data de 30 iunie 2019, şi performanţa sa financiară pentru perioada de şase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2493/8 iulie 2019, pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *