SC Minet SA și-a redus în anul 2018 afacerile și profitul, dar și-a majorat încasările la suma de 65 de milioane de lei

În conformitate cu situaţiile financiare depuse la Ministerul Finanţelor reiese că SC Minet SA Râmnicu Vâlcea (fosta Întreprindere de Neţesute) a realizat în anul 2018 o cifră de afaceri de 55,7 milioane de lei, venituri totale de 65 de milioane de lei, un profit brut de circa 335.000 de lei, iar datoriile totale au atins la data de 31 decembrie 2018 suma de 27,4 milioane de lei. La finele anului 2018, SC Minet SA avea un capital social de 1,1 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 117 persoane, în timp ce tipul de activitate era „Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte”. Spre comparație, SC Minet SA a avut în anul 2017 afaceri de 56,2 milioane de lei, venituri totale de 57,7 milioane de lei și un profit de 1,8 milioane de lei. În cursul anului trecut, acţionarii SC Minet SA au aprobat următoarele propuneri: raportul consiliului de administraţie privind activitatea pe anul 2018; raportul auditorului financiar, cu privire la gestionarea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2018; discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pe anul 2018, bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative, prezentarea şi aprobarea modulul de repartizare a profitului pe anul 2018; aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie al SC Minet SA pentru exerciţiul financiar 2018; stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi a planului de activităţi; aprobarea programului de investiţii pentru anul 2019; aprobarea listei de ipoteci şi gajuri fără deposedare de bunuri pentru anul 2019 şi aprobarea contractării de credite; prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie. Fondat în anul 1983, SC Minet SA este cel mai important producător de textile neţesute din România. Dinamica investiţiilor din ultimii ani a dus la schimbări tehnologice radicale, sincronizând calitatea şi capacitatea de producţie cu cele mai ridicate cerinţe europene. Într-o piaţă competitivă, investiţiile şi optimizările continue reprezintă o garanţie pentru produse şi servicii de calitate. Nivelul investiţiilor SC Minet SA din ultimii ani se ridică la peste 10 milioane de euro. Cele 4 hale de producţie şi 15 spaţii de depozitare ce însumează 60.000 mp, alături de liniile tehnologice de ultimă generaţie, permit SC Minet SA menţinerea unui ritm ridicat şi constant al producţiei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *