ICSI Râmnicu Vâlcea a realizat în 2018 venituri totale de 75,5 milioane de lei şi un profit de 514.000 de lei

Conform situaţiilor financiare aferente anului 2018 şi comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI) Râmnicu Vâlcea a realizat o cifră de afaceri de 59 de milioane de lei, venituri totale de 75,5 milioane de lei şi un profit de 514.000 de lei. ICSI a avut în 2018 circa 248 de salariaţi, iar activele imobilizate au depăşit valoarea de 129 de milioane de lei. Activitatea institutului pentru anul 2018 a urmărit încadrarea în indicatorii financiari înscriși în bugetul de venituri și cheltuieli. Toți indicatorii principali din BVC au fost realizați cunoscând depășiri sau economii, după caz, importante. Analiza realizărilor anului 2018 este în directă corelare cu veniturile acestui an, și, foarte important, cu veniturile din activitatea de CDI. Începutul anului 2018 a avut premise bune pentru realizarea de venituri superioare celor din anul 2017, dar, pe la mijlocul anului, au apărut la MCI modificări importante în alocarea de fonduri pentru contractele de finanțare ale CDI din cadrul INCD-urilor. Ca urmare, finanțările institutului pentru anul 2018 au scăzut față de cele din 2017, pentru două domenii, cu 4,62 milioane de lei, respectiv cu 2,473 milioane de lei – sume mai mici alocate pentru Programul Nucleu, și cu 2,147 milioane de lei – sume mai mici alocate pentru cele două IOSIN. Cu privire la patrimoniul ICSI Vâlcea, se observă o scădere a activului, pe de o parte datorată scăderii activelor imobilizate, pe de altă parte datorită scăderii activelor circulante. Activele imobilizate au scăzut ca urmare a faptului că, fiind calculate la valoarea netă, respectiv la valoarea rămasă de amortizat, an de an aceasta este în scădere, iar investițiile anului nu s-au ridicat, din lipsa surselor de finanțare, la nivelul de acoperire a deprecierii valorice a acestora. Activele circulante au scăzut față de anul anterior pentru că, în anul 2017, au fost folosite credite de angajament și au rămas la data de 31.12.2017 sume importante de încasat pentru anul 2018. Cât privește indicatorii relativi calculați pe baza datelor de patrimoniu se observă că aceștia sunt superiori anului 2017 și indică un grad înalt de autonomie, solvabilitate și lichiditate financiară a institutului. În cadrul veniturilor din activități de CDI au fost finanțări private în valoare de 214.387 de lei, respectiv conferințe ale institutului și proiecte finanțate de Asociația Europeană a Hidrogenului. În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile cu utilitățile ale ICSI Vâlcea sunt în valoare de 1,5 milioane de lei și reprezintă cheltuieli cu energie, apă, gaze și telecomunicații. Este o cheltuială în creștere ca urmare a infrastructurilor mari și a investițiilor în echipamente de laborator. Ponderea în total cheltuieli este relativ mică. Salariul mediu al personalului a crescut în anul 2018 comparativ cu anul 2017 cu 32,58%, din care 20% este ca urmare a introducerii în salariul angajatului a contribuțiilor sociale începând cu 1 ianuarie 2018. Salariul personalului de CDI a crescut cu 34,39%, superior creșterii salariului mediu din institut.

În 2018, productivitatea muncii la ICSI a fost de 306.856 lei/persoană

În anul 2018, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice a fost condus de un consiliu de administraţie format din: dr. fiz. Mihai Varlam – președinte, director general ICSI Rîmnicu Vâlcea; dr. chim. Ioniță Gheorghe – membru, preşedinte Consiliu Ştiinţific ICSI Râmnicu Vâlcea; Lili Adriana Popescu – membru, reprezentant Ministerul Cercetării şi Inovării; Daniel Samoilă – membru, reprezentant Ministerul Finanțelor Publice; Gabriela Andreea Nica – membru, reprezentant Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; Dan Domnişor – membru, specialist, reprezentant al ministerului coordonator (MCI); prof. univ. dr. Ioan Ștefănescu – membru, specialist ICSI Râmnicu Vâlcea. Investițiile în echipamente de CDI ale anului 2018 au fost mult în scădere față de anul 2017, ca urmare a reducerii veniturilor. Profitul net al institutului se menține în jurul cifrei de 200.000 de lei, fiind obținut exclusiv din activitatea economică. Cu privire la indicatorii de profitabilitate și rentabilitate se consideră că aceștia sunt indicatori nerelevanți pentru activitatea de CDI care nu are drept scop obținerea de profit, deoarece prin contractele de finanțare din fonduri publice este interzisă finanțarea profitului. Astfel se explică nivelul redus al acestor indicatori. ICSI Vâlcea are doar datorii curente, nu înregistrează datorii istorice. Fluctuația datoriilor curente este doar în funcție de condițiile de plată/încasare din contractele anuale de finanțare. Institutul folosește credite bancare pentru acoperirea temporară a finanțării activității curente, dar la data de 31 decembrie 2018 aceste credite au sold zero. Productivitatea muncii este de 306.856 de lei/persoană angajată, calculată ca raport între veniturile totale anuale și numărul mediu de personal angajat al institutului. Institutul a acordat o atenție deosebită asigurării permanente a necesarului de resurse financiare pentru acoperirea temporară a disponibilităților bănești. Astfel, au fost contractate linii de credit cu băncile comerciale care să nu pună în pericol sau imposibilitate derularea activităților de CDI sau comerciale. Totodată, în plan social, în baza legislației în vigoare, precum și a CCM au fost acordate salariaților și alte beneficii pe lângă salarii, respectiv: tichete de masă, vouchere de vacanță, subvenție pentru servicii de odihnă și tratament, asigurări de accidente, asigurări medicale, ajutoare de deces sau boli grave, cadouri pentru copii. Toate acestea au avut ca efect stabilitatea forței de muncă și creșterea loialității acesteia față de institut.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *