Parteneriat între Centrul de Informare si Promovare Turistică Vâlcea şi Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din 25 martie, onsilierii judeţeni au aprobat acordul de parteneriat între Centrul Naţional de Informare si Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti. Parteneriatul are ca scop schimbul informaţional permanent şi suport reciproc pentru participarea la evenimente comune, care să contribuie la creşterea prestigiului celor două instituţii, dezvoltarea conceptului de turism educaţional prin implicarea tinerilor în activităţi privind gradul de cunoaştere şi atractivitate faţă de turismul din judeţul Vâlcea, dar şi dezvoltarea de noi forme de turism. Această colaborare între parteneri are în vedere următoarele: programe educative informaţionale privind turismul vâlcean în rândul elevilor, prin cunoaşterea şi promovarea obiectivelor turistice din judeţul Vâlcea; participarea la evenimente cu scopul de a promova obiectivele turistice; crearea unei echipe de voluntari care să sprijine activităţile CNIPT Vâlcea; dezvoltarea sentimentului de preţuire a valorilor culturale care conferă unicitate destinaţiei turistice judeţul Vâlcea; creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini în domeniul turismului; dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi colaborare între părţile implicate în realizarea acţiunilor privind parteneriatul; utilizarea fotografiilor în cadrul acţiunilor întreprinse în cadrul parteneriatului; organizarea de întâlniri periodice de informare cu privire la obiectivele turistice, forme de turism practicate, acţiuni de ghidaj română-engleză, circuite turistice tematice locale sau zonale; dezbateri/workshop-uri, concursuri de idei; implicarea activă a voluntarilor în evenimentele organizate de CNIPT Vâlcea. Acest parteneriat vine în sprijinul activităţii de promovare a turismului şi a destinaţiei turistice Vâlcea. De asemenea, în perioada următoare se va trece la digitalizarea turismului judeţean, prin implementarea unui proiect de amplasare a unor plăcuţe turistice care conţin coduri Q.R. (Quick Response – răspuns rapid), care, prin scanare, vor putea accesa un link pe o platformă digitală, de unde turiştii vor primi informaţii despre obiectivele turistice din judeţ. De asemenea, în perioada următoare se va trece la digitalizarea turismului judeţean, prin implementarea unui proiect de amplasare a unor plăcuţe turistice care conţin coduri Q.R. (Quick Response – răspuns rapid), care, prin scanare, vor putea accesa un link pe o platformă digitală, de unde turiştii vor primi informaţii despre obiectivele turistice din judeţ.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *