În vederea respectării unor măsuri de prevenţie şi protecţie a sănătăţii şi integrităţii fiecărei persoane şi pentru a evita răspândirea COVID-19, începând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire încasare prin intermediul cititorilor-încasatori, urmând să deruleze operaţiunile de citire aparate de măsură, încasare facturi, încheiere contracte şi comunicare clienţi, prin corespondenţă electronică si telefonică.

Accesul publicului în sediile societăţii din str. Carol I nr 3-5, respectiv  str.  Dacia nr. 4,  precum şi la celelalte puncte de lucru este restricţionat, dar se asigură continuitate în programul normal de lucru, fiind permis accesul unei singure persoane cu păstrarea unei distanţe de minim 1,5m.

 1. CITIREA CONTOARELOR

Ȋncepând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire a apometrelor şi încasare a facturilor prin personalul încasator- cititor.

Clienţii noştri pot transmite indexul autocitit, în perioada 20-31 a lunii, astfel:

 • La adresele de e-mail citire.încasare@apavil.ro, facturare@apavil.ro;
 • prin crearea unui cont online pe site-ul societăţii Eroare! Referinţă hyperlink incorectă.;
 • prin WhatsApp la numărul: 0755 129 284, fapt ce impune ataşarea unei fotografii a indexului de pe apometru şi transmiterea: codului de client, numele şi prenumele, adresa punctului de consum şi indexul apometrului.
 • telefonic, la numărul 0350 419 526 interior 101, 201, 204, 207, 301.

În lipsa comunicării indexului, serviciile furnizate vor fi facturate estimat fie ca medie a consumurilor facturate anterior utilizatorului (media pe ultimele trei luni sau 12 luni, în funcţie de evidenţa citirilor efectuate de către reprezentantul Apavil SA), fie calculat în funcţie de cantitatea înregistrată de contorul utilizatorului într-o lună similară a anului precedent. Regularizarea consumului se va face după citirea contorului de către reprezentanţii Apavil SA.

 1. DISTRIBUIREA FACTURILOR

Tot ce trebuie să faceţi dvs. este să rămâneţi acasă şi să vă creaţi cont accesând site-ul societaţiiwww.apavil.ro, secţiunea Portal Clienţi.

Astfel, se pot realiza online următoarele operaţiuni: transmiterea indexului contorului, obţinerea facturii în format electronic, modalităţi de plată a facturii, etc.

Având în vedere situaţia actuală recomandăm clienţilor noştri să opteze pentru această modalitate.

Alte modalităţi de a intra în posesia facturii:

În măsura în care clienţii care nu au optat pentru nici una din modalităţile prezentate anterior, facturile vor fi distribuite în funcţie de evoluţia situaţiei.

 1.  PLATA FACTURILOR

Plata facturilor se  poate realiza prin următoarele modalităţi:

 • Online – condiţia necesară şi suficientă este ca plata prin internet să accepte cardul care trebuie să fie valid, emis sub sigla VISA sau Master Card;
 • Paypoint;
 • Un-Doi Centru de Plăţi;
 • Banca Comercială Română: numerar, ATM, MFM&APT, Debit Direct Intrabancar şi Interbancar;
 • Banca Română de Dezvoltare:  numerar, Robo, Debit Direct Intrabancar şi Interbancar;
 • Raiffeisen Bank: numerar, ATM, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
 • Alpha Bank: numerar, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
 • Banca Transilvania: numerar, Internet Banking;
 • CEC Bank: numerar.
 • Casieriile APAVIL SA  –  strada Carol I nr. 3-5  orar:  luni-joi ora 700-1700  şi vineri ora 700-1500 
 • strada Dacia   nr. 4     orar:  luni-joi ora 700– 1430şi vineri ora 700-1230

ATENŢIE: Până la intrarea în posesia facturilor, clienţii pot efectua plăţi estimative folosind codul de bare existent pe facturile emise anterior .

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE/ PRESTARE

Actele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare/ prestare, vor fi transmise prin e-mail la adresa contractare@apavil.ro. Relaţii pot fi obţinute telefonic, la numărul: 0350 419 526  interior 302, 309, 310, 312.

 • EMITEREA AVIZELOR TEHNICE

Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor tehnice de specialitate vor fi transmise prin email, la adresa apavil@apavil.ro (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER). Documentele necesare pentru obţinerea avizelor şi formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul societăţii la secţiunea Relaţii client/Cereri tip.  Avizele vor fi eliberate în format electronic, după achitarea taxelor prin una din metodele de plată menţionate.

Formatul original al avizelor va putea fi ridicat dupăeliminarea restrictiilor.

In mod obligatoriu, în textul email-ului se vor menţiona datele de contact ale solicitantului, în vederea validării documentaţiei de avizare şi emiterii facturii pentru taxele de aviz.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon 0250/739580 – interior 20, pentru Serviciul Tehnic.

 • EXECUŢIA BRANŞAMENTELOR ŞI A RACORDURILOR

În această perioadă cererile de asistenţă tehnică se vor transmite online, iar branşamentele şi racordurile se vor executa limitat şi în cazurile de maximă urgenţă, coroborat cu lucrările de mentenanţă la nivelul ariei de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor în contextul excepţional actual.

 • TRANSMITEREA DE PETIŢII

APAVIL SA pune la dispoziţia clienţilor următoarele canale de comunicare pentru transmiterea petiţiilor/solicitărilor:

 • E-mail: apavil@apavil.ro
 • Fax: 0250 738903 sau 0350 419 525;
 • Registratura: 0250 739 580 interior 29 (de luni până joi, între orele 0800– 1600  vinerea, întreorele 0800– 1400)

Pentru probleme legate de modul de facturare /contractare vă puteţi adresa:

 • Serviciul Facturare: 0350 419 526  interior 101, 201, 204, 207, 210 (de luni până joi, între orele 0800– 1600 vinerea, întreorele 0800– 1400)
 • Serviciul Contractare: 0350 419526 interior 302, 309, 310, 311, 312 (de luni până joi, între orele 0800– 1600

vinerea, întreorele 0800– 1400)

 • Poşta: Apavil SA, strada Carol I, nr 3-5, RmVâlcea,jud.Vâlcea.
 • SEMNALAREA  DE  DISFUNCŢIONALITĂŢI  TEHNICE

Pentru a transmite eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare, clienţii sunt rugaţi să sune la Dispeceratul Central, telefon: 0250 820 010 şi 0350 802 160 (program permanent).

APAVIL SA întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea furnizarii/prestăriiserviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

În perioada următoare nu vor fi executate debranşări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării serviciilor, excepţie făcând situaţiile neprevăzute.

Pentru o informare corectă privind activitatea/ acţiunile societăţii accesaţi www.apavil.ro !

APAVIL SA  recomandă clienţilor săi să consume cu încredere apa de la robinet, calitatea acesteia fiind strict monitorizată!  Spălatul pe mâini cu apă si săpun este metoda cea mai sigură de prevenire a îmbolnăvirilor!

Online e mai sigur, aşa că #staiacasă şi ai grijă de tine şi ai tăi!

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă asigurăm de colaborarea noastră!

APAVIL SA

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *