SC Ciech Soda România SA îşi va reduce capitalul social de la valoarea de 525 milioane lei la 228,25 milioane de lei

Consiliul de Administraţie al SC Ciech Soda România SA a decis recent convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 23 aprilie 2020, la sediul societăţii din Râmnicu Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 9 aprilie 2020 (data de referinţă) în registrul acţionarilor. Astfel, se va aproba încorporarea rezultatului reprezentând rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, în sumă de 177,85 milioane de lei, pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile cumulate, în sumă de 474,68 milioane de lei, înregistrate de societate la data de 31 decembrie 2018, conform situaţiilor financiare auditate şi aprobate, aferente exerciţiului financiar 2018. Se va mai aproba reducerea capitalului social al SC Ciech Soda România SA în vederea acoperirii diferenţei pierderilor contabile cumulate înregistrate de societate la nivelul exerciţiului financiar 2018, în sumă de 296,82 milioane de lei, rămase după utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, de la valoarea de 525 milioane de lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de 228,25 milioane de lei, prin reducerea numărului de acţiuni, de la 2,1 miliarde de acţiuni, deţinute la data adoptării hotărârii, la 913 milioane de acţiuni, în temeiul Legii nr. 31/1990. Ordinea de zi a AGA de la SC Ciech Soda România SA mai cuprinde următoarele propuneri: aprobarea reducerii numărului de acţiuni din patrimoniul fiecărui acţionar, proporţional cu cota de participare la capitalul social înregistrată la data de referinţă; aprobarea algoritmului de calcul după care se va realiza operaţiunea de reducere a capitalului social, prin reducerea numărului de acţiuni, conform ratei de diminuare; aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris al SC Ciech Soda România SA după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Compania Ciech deţine 98,737% din capitalul SC Ciech Soda România SA

Acţionarii SC Ciech Soda România SA vor mai aproba în data de 23 aprilie 2020 şi modificarea actului constitutiv al societăţii, pentru a reflecta reducerea capitalului social al societăţii. Astfel, capitalul social din actul constitutiv se modifică şi va avea următorul conţinut, urmând a fi completat conform modificărilor operate în Registrul acţionarilor, prin decizia consiliului de administraţie: capitalul social al SC Ciech Soda România SA, rezultat în urma reducerii capitalului social, este de 228,25 milioane de lei (faţă de 525 de milioane de lei anterior reducerii), divizat în 913 milioane de acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 lei, în întregime subscrise şi plătite de acţionari. Capitalul social subscris şi vărsat la data adoptării modificării actului constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acţionarilor Depozitarul Central, va fi deţinut de acţionarii SC Ciech Soda România SA, după cum urmează: Ciech – 98,737%, CET Govora – 1,17%, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) – 0,047%, alţi acţionari – 0,0458%. Acţionarii SC Ciech Soda România SA vor împuternici consiliul de administraţie al societăţii în vederea exercitării atribuţiilor legate de finalizarea operaţiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al societăţii, inclusiv: urmărirea operaţiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidenţierea acţiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru, Depozitarul Central şi emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat; modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale actului constitutiv şi publicarea noului act constitutiv actualizat al societăţii, pentru a reflecta modificările intervenite; orice alte atribuţii legate de operaţiuni tehnico-juridice sau administrative care ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operaţiunii de reducere de capital social. Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înaintea datei de desfăşurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informaţiei solicitate pe pagina web a societăţii. SC Ciech Soda România SA, singura fabrică de sodă rămasă la nivel naţional, a iniţiat programul de disponibilizări voluntare încă din vara anului 2019 pentru cei aproape 600 de angajaţi ai săi, după şase luni de stand-by, interval în care au fost acoperite toate costurile legate de salariile colectivului şi conservarea activelor societăţii, în încercarea de a câştiga timp pentru luarea unor decizii necesare în vederea punerii în practică a unei soluţii, arată un comunicat de presă. SC Ciech Soda România SA a luat legătura cu toate autorităţile locale şi centrale pentru a discuta posibile soluţii pe termen scurt şi lung încă din august 2019, dar nu a fost luată nici o decizie.

Peste 72% dintre angajaţi vor fi afectaţi de disponibilizările voluntare 

Procesul de disponibilizare voluntară de la SC Ciech Soda România SA se va încheia în luna aprilie şi peste 72% dintre angajaţi vor beneficia de acesta. În acelaşi timp, compania a iniţiat planurile de construire a propriei centrale în cogenerare şi preconizează că va relua producţia la Râmnicu Vâlcea într-un interval de 2-3 ani. Începând cu luna septembrie 2019, compania a apelat la o serie de experţi pentru elaborarea planurilor referitoare la obţinerea unei surse de abur pe termen lung pentru toţi operatorii economici din judeţul Vâlcea. O centrală în cogenerare construită de un consorţiu poate reprezenta o alternativă durabilă, pentru care sunt necesare atât investiţii, cât şi know-how. Ciech operează propriile centrale în alte ţări în care deţine unităţi de producţie şi este pregătită să îşi asume partea sa de investiţie şi să se implice într-o astfel de soluţie pe termen lung. „Ne oprim, dar nu vrem să plecăm. Dorim să continuăm să ne arătăm preţuirea faţă de oameni şi tradiţia locală. Echipele noastre au elaborat deja planurile pentru propria noastră centrală şi vom începe să le punem în aplicare, precum şi să identificăm resursele financiare necesare construirii propriei noastre centrale în cogenerare. Sperăm ca, în următorii trei ani, să ne putem reîncepe activitatea cu propria noastră sursă de abur”, a declarat Witold Urbanowski, director SC Ciech Soda România SA. Începând din septembrie 2019, societatea a fost nevoită să îşi oprească activitatea din cauza denunţării unilaterale a contractului de furnizare a aburului de către CET Govora, care a solicitat o majorare substanţială a preţului la abur, un element vital în producţia de sodă, cu impact direct asupra rezultatelor companiei. Contractul denunţat prevedea deja o majorare semnificativă a preţului, de 25% faţă de finalul anului 2018. CET Govora se află în insolvenţă încă de atunci, nu a întreprins demersurile necesare de restructurare a activităţii şi nu a investit în asigurarea unei producţii sustenabile de abur. „Am pus astăzi punct unei tradiţii de 60 de ani, în pofida luptei noastre de a continua activitatea. Este foarte trist faptul că toate eforturile echipei noastre au fost stopate într-un mod chiar brutal de furnizorul nostru. Toate rezultatele muncii noastre din ultimii opt ani au fost consumate în primul semestru al anului 2019, iar noua majorare de preţ a făcut practic să trecem de la dezvoltare la încetarea activităţii”, a mai spus Witold Urbanowski. Filiala din Râmnicu Vâlcea a Grupului Ciech a reuşit un proces de restructurare profund şi dificil în perioada 2013-2015, care a presupus transformarea afacerii, reducerea numărului de angajaţi şi o investiţie în valoare de 175 de milioane de lei în majorarea producţiei, astfel încât compania să poată să îşi acopere costurile operaţionale şi să se dezvolte. Ca urmare a acestui dificil proces, societatea a dobândit capacitatea de a opri pierderile şi, în timp, de a genera profituri, care erau planificate a fi investite în extinderea portofoliului local. Majorările succesive ale preţului aburului au consumat toate aceste rezultate şi au provocat rezultate negative în 2019, chiar şi anterior denunţării unilaterale a contractului de către CET Govora. SC Ciech Soda România SA înregistrase deja pierderi cumulate de 500 de milioane de lei începând cu anul 2006, atunci când compania a fost preluată de Ciech, unul dintre cei mai mari investitori polonezi în România.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *