SC Damila SRL a realizat în anul 2018 afaceri de 56 de milioane de euro şi un profit brut de 500.000 de euro

Ministerul Finanţelor Publice a comunicat că SC Damila SRL a realizat în anul 2018 o cifră de afaceri de 267,4 milioane de lei (56 de milioane de euro), venituri totale de 268 de milioane de lei, un profit brut de circa 2,34 milioane de lei (500.000 de euro), iar datoriile totale au atins la data de 31 decembrie 2018 suma de 89 de milioane de lei. La finele anului 2018, SC Damila SRL avea un capital social de 2,8 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 308 persoane, în timp ce tipul de activitate era „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”. Spre comparaţie, SC Damila SRL a avut în anul 2017 afaceri de 230,7 milioane de lei, venituri de 232 milioane de lei şi un profit brut de 2,1 milioane de lei. Compania a planificat pentru anul 2020 o creştere a cifrei de afaceri, după care, începând cu anul 2021, ritmul anual de creştere a cifrei de afaceri să fie de minim 4%, în condiţiile unui nivel ridicat de eficienţă şi performanţă. Începând cu anul 2009, ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, a politicii guvernamentale de reducere a cheltuielilor cu investiţiile la nivel naţional şi creşterii reticenţei instituţiilor financiare de a finanţa sectorul construcţiilor, SC Damila SRL a înregistrat o tendinţă descrescătoare constantă a cifrei de afaceri, în corelaţie directă cu riscurile specifice economiei româneşti şi a celor specifice evoluţiei economiei mondiale moderne. Anul trecut, printr-o decizie a asociatului unic al SC Damila SRL Vâlcea, Daniel Remus Niţu, deţinând un număr de 280.000 de părţi sociale, reprezentând 100% capitalul social al societăţii, s-a hotărât majorarea capitalului social al societăţii, aport în numerar integral subscris şi vărsat de asociatul unic, de la 2,8 milioane de lei, la 3 milioane de lei, cu suma de 200.000 de lei. Au mai fost emise un număr de 20.000 de părţi sociale noi ale SC Damila SRL, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. În urma majorării, capitalul social total al societăţii în valoare de 3 milioane de lei, este împărţit într-un număr de 300.000 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi deţinut în totalitate de asociatul unic, Daniel Remus Niţu. În anul 2018 a avut loc şedinţa adunării asociaţilor de la SC Damila SRL, prilej cu care asociatul unic Daniel Remus Niţu a decis preluarea prin absorbţie a SC Damila Service SRL, începând cu data finalizării proiectului de fuziune prin absorbţie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *