La 1 ianuarie 2019, populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea, după domiciliu, era de 117.891 de locuitori, dintre care 55.834 bărbaţi şi 62.057 femei, potrivit unui raport al Primăriei Râmnicului. Persoanele angajate cu contract de muncă sau raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată, inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul, la data de 1.01.2019 era de 43.555 de salariaţi. Ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii în totalul resurselor de muncă a fost de 1% – pentru luna ianuarie 2019 şi de 0,9% – pentru luna decembrie 2019. Dinamica societăţilor comerciale în cursul anului 2019 a fost şi ea ascendentă, trend care nu se menţine, evident, şi în acest an. S-au înmatriculat următoarele categorii de profesionişti, totalizând 889 de structuri: 8 întreprinderi familiale, 71 de întreprinderi individuale, 125 de persoane fizice autorizate, 685 de societăţi cu răspundere limitată.
Tot în cursul anului 2019, au fost radiate următoarele categorii de profesionişti, totalizând 612 structuri: 8 întreprinderi familiale, 121 de întreprinderi individuale, 170 de persoane fizice autorizate, 310 societăţi cu răspundere limitată, 3 societari pe acţiuni. Se poate evidenţia continuarea trendului ascendent al activităţii antreprenoriale existente din anul precedent, când au fost înfiinţate 734 de structuri şi s-au desfiinţat 595 de structuri, precum şi o balanţă pozitivă, în care numărul structurilor nou-înfiinţate este mai mare decât cel al celor radiate. La finele anului a rezultat, conform contului de execuţie, un excedent de 1.598.000 de lei la bugetul local al Râmnicului, care este utilizat în cursul anului 2020 atât pentru finalizarea lucrărilor de investiţii începute, dar şi pentru demararea unor noi proiecte care vizează o dezvoltare a infrastructurii, a serviciilor publice, precum şi o îmbunătăţire a situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a locuitorilor municipiului. Prin compartimentele de administrare fiscală se asigură organizarea şi coordonarea activităţii privind stabilirea, constatarea şi colectarea impozitelor şi taxelor locale. Astfel, în cursul anului 2019 au fost administraţi un număr total de 88.329 de contribuabili activi, dintre care 5.263 de persoane juridice 83.066 persoane fizice.
În ceea ce priveşte încasările din venituri proprii, bugetul local al Râmnicului a fost realizat în proporţie de 88,81 %, iar gradul de realizare a impozitelor pe proprietate a fost de 97,07%. În cursul anului 2019, la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate 1980 de naşteri, 1564 de decese şi 704 căsătorii. Totodată, au fost evidenţiate şi premiate în cadrul unor momente festive 110 cupluri, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsnicie. S-au eliberat 12.945 de cărţi de identitate şi 459 de cărţi de identitate provizorii. În cursul anului 2019, Consiliul Local Municipal s-a întrunit în 26 de şedinţe cu caracter ordinar, extraordinar sau solemn. În cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 398 de hotărâri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *