La  Călimăneşti, autorităţile locale faţă în faţă cu fondurile europene

La Călimăneşti „Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale” este un proiect în valoare de aproximativ 71.384.638,54 lei , care se adaugă la cele 6 proiecte europene aflate în implementare.  

Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzate de arderea combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice, stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabile, nepoluante, reducerea cantității de combustibil utilizat și reducerea costurilor financiare cu energia termică.

Prin implementarea acestei investiții se urmărește: Modernizarea sistemului de producere și transport al energiei termice în localitatea Călimănești și realizarea unui sistem de producere și distribuție a anergiei termice în localitatea Seaca.

În cadrul proiectului se dorește implementare unei soluții de furnizare a energiei termice pentru încălzire în sistem centralizat, utilizându-se surse regenerabile de energie mai puțin exploatate, respectiv energie geotermală, având în vedere potențialul ridicat pe raza orașului Călimănești. Este vorba despre modernizarea centralei existente și dotarea acesteia cu instalații și echipamente noi și performante, realizarea unor foraje de extracție a apei geotermale și de injecție a apei geotermale uzate termic, realizarea conductelor de transport a apei geotermale și realizarea unei rețele de distribuție a energiei termice.

Investiția preconizată se referă la: realizarea a două foraje de extracție a apei geotermale, realizarea a două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, realizarea unei rețele de transport a agentului termic în vederea interconectării cu rețeaua existentă, realizarea unei rețele de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic și realizarea lucrărilor de reparații la punctele termice existente și înlocuirea cazanelor ce utilizează gaze naturale cu schimbătoare de căldură.

Proiectul va avea în vedere: două foraje de extracție a apei geotermale, două puncte termice și echiparea acestora cu utilaje și echipamente tehnologice, 1,7 km rețea de transport a agentului termic, două schimbătoare de căldură ce înlocuiesc cazane pe gaze natural.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *