APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 16 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian, Liviu Rebreanu, Bucegi și Radu de la Afumați.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Nicolae Bălcescu, Timiș, 1 Mai, Morilor, Inătești, Aleea Stejarului și Intrarea Albinei.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat branșamente apă potabilă pe strada Ferdinand;
  • s-au curățat căminele de canalizare și colectorul de apă pluvială de pe bulevardul Tudor Vladimirescu;
  • s-a efectuat igienizarea perimetrelor din cadrul Sectorului Rețele Canal;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Doctor Hacman, strada Maior V. Popescu, strada General Magheru – Spitalul Nr. 2, strada Cerna, strada Aleea Olănești, strada Poligonului, strada Liviu Rebreanu, strada Calea lui Traian, bulevardul Tudor Vladimirescu și strada Dacia.

47 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 47 de apometre, dintre care 39 verificate și înlocuite și 8 montaje. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *