Producătorul de lacuri şi vopsele SC Sarcom SRL a realizat în 2018 un profit de 7 milioane de lei

Potrivit situaţiilor financiare anuale, SC Sarcom SRL a realizat în 2018 o cifră de afaceri de peste 40,7 milioane de lei, încasări de 45,7 milioane de lei şi un profit

Read More

Adunarea Generală a Acţionarilor de bilanț pe 2019 a SC Minet SA va avea loc în data de 22 mai 2020

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC Minet SA Râmnicu Vâlcea a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 22 mai 2020, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi

Read More

Operatorul de transport persoane SC ETA SA estimează pentru acest an venituri de 12,88 milioane de lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acționar), întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2020, a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al operatorul

Read More

Acţionarii SC Topanel Production Panels SA au decis contractarea unui credit de la BCR în sumă de 2,7 milioane de euro

Prin Hotărârea nr. 1/02 martie 2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii SC Topanel Production Panels SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 63, în prezenţa acţionarilor Revaty

Read More