APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 08 – 14 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Mihăești – satele Gurișoara și Govora, comuna Păușești – satele Buzdugan Luncă și Păușești, orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și  Eroilor și satul Gătejești, comuna Pietrari – satele Pietrarii de Jos și Pietrarii de Sus, comuna Bunești – satele Râpănești și Teiuș; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Tomșani; conductă PEHD Dn 40: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Șirineasa – satul Aricioaia; conductă OL 159: orașul Băbeni – strada Berbeniței. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Băbeni – strada Ariei și comuna Șirineasa – satul Șirineasa.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au montat branșamente noi în comuna Mihăești – satul Govora și comuna Galicea – satul Cremenari;
 • s-a verificat presostatul din cadrul Stației de repompare apă potabilă Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-a înlocuit pompa de dozare clor din cadrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Predești din comuna Șirineasa;
 • s-au efectuat curățarea și spălarea incintei Stației de epurare Șirineasa;
 • s-au înlocuit pompe defecte și s-a verificat instalația electrică la Stația de epurare și Stația de repompare apă menajeră Biserica din comuna Pietrari;
 • s-a verificat rețeaua de canalizare menajeră din orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-au vidanjat căminele de canalizare din orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-a efectuat rebranșarea la serviciul de alimentare cu apă a unui utilizator în orașul Horezu – satul Urșani;
 • s-a înlocuit rulment pod raclor aferent Stației de epurare Horezu;
 • s-au verificat pompa și instalația electrică aferente Stației de repompare Râpănești din comuna Bunești;
 • s-a înlocuit hidrant Dn 80 în comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-au executat branșament apă și racord canalizare în comuna Tomșani;
 • s-a desfundat cu hidrojetul rețeaua de canalizare menajeră din orașul Băile Govora – strada Pieței și intersecția străzilor Pieței cu Tudor Vladimirescu;
 • s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmești;
 • s-au efectuat operațiuni pentru curățarea filtrelor “Y” din cadrul Stației de tratare și repompare apă potabilă Romani din orașul Băbeni;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *