Program 2020 – 2024 pentru Boişoara

– reabilitarea rețelei de apă din comuna Boișoara (captare, filtrare, bazinul de apă);

– reabilitarea rețelei de canalizare din comuna  Boișoara, mutarea stațiilor de epurare conform normelor în vigoare;

– asfaltarea ulițelor ,,Deal și Mohănești” din  satul Bumbueşti, comuna Boișoara;

– asfaltarea uliţelor ,,Pe vale în sus”, continuarea la Ulița Mare, până la gruiul Priodiștei, ulițele Buleasca și Cerneala din satul Găujani, comuna Boișoara.

– asfaltarea ulițelor Lacului (balta), Între pâraie,Gruișor, Podișor, Dosul moașei şi continuare la Ulița Maredin satul Boișoara;

– modernizarea dispensarului medical și dotarea cu aparatura necesară;

– introducerea rețelei de gaze naturale în comuna Boișoara;

– atragerea investitorilor pentru construirea unui abator și a unei fabrici de prelucrarea laptelui;

– înființarea unui centru de prelucrare a lemnului;

– asfaltare DN7D, Câineni-Curtea de Argeș prin ADI Ţara Loviștei;

– continuarea unei săli de sport la Școala gimnazială Boișoara;

– modernizarea și dotarea căminelor culturale din comuna Boișoara;

– înființarea unui muzeu în satul Găujani la Şcoala Veche „din vale”;

– dezvoltarea agroturismului și a micilor fermieri prin atragerea de fonduri europene;

– refacerea și pietruirea tuturor ulițelor care duc la proprietățile agricole;

– construirea unui teren de sport în satul Găujani. ne

Comandat de Partidul Naţional Liberal

 CMF: 21200012

realizat de SC  INFOTOUR SRL 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *