CURRICULUM  VITAE

Născut la 9 iunie 1963, căsătorit, tatăl a doi copii

1969 – 1977 – Școala Generală I-VIII Lădești

1977-1981 – Liceul Agro-Industrial Sibiu, profil veterinar

1981-1982 – stagiul militar, termen redus 

1982-1987 – Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara

1987-1990  – medic veterinar, industria cărnii, Olt

1990-1996 – medic veterinar la Circumscripția Sanitar – veterinară Roești                                                                             

1996-1999  – medic veterinar la Circumscripțiile sanitar-veterinare Lădești și Roești

1999-2012  – medic veterinar de liberă practică, concesionar C.S.V.A.  Lădești și C.S.V.A. Roești

2012- prezent, primar al Comunei Lădești  

CONSILIERI  LOCALI  PNL – 2020

 1. LIXANDRU ION – Medic  veterinar
 2. STANCIU GHEORGHE – Asistent medical
 3. CONSTANTINESCU MARIA-LUMINIȚA – Tehnician
 4. NEMULESCU NICOLAE-IULIAN – Psiholog
 5. BUNESCU ION – Tehnician
 6. CIUCĂ MIHAI ANDREI – Studii medii
 7. POPA COSMIN-PAUL – Studii medii
 8. ADOMNIȚEI MARIAN ADRIAN – Studii medii
 9. PALADA  LUCIA – Tehnician

   10. ȘCHIOPU AUREL – Revizor tehnic

   11. MARINESCU PAVEL – Mecanic

   12. RUSU ILIE –DANIEL – Studii medii

   13. SANDU ELENA-ȘTEFANIA – Studii medii

   14. PĂTRUNJEL NICOLAE – Mecanic

În mandatul 2016 – 2020, în comuna Lădești s-au realizat următoarele obiective:

    1. Modernizarea (asfaltarea) drumului comunal D.C. 90 km. 0+530 în satul Găgeni, comuna Lădești;

   2. Betonare rigole pe drumul comunal D.C. 90 km. 0+530 în satul Găgeni, comuna Lădești;

    3. Pod rutier beton armat pe drumul comunal D.C. 90 km. 1+500 peste pârâul Găgeni, în satul Găgeni, comuna Lădești.

    4. Pod rutier beton armat pe drumul comunal D.C. 90 km. 0+350  peste pârâul Găgeni, în satul Găgeni, comuna Lădești;

    5. Betonare și executare rigole betonate pe drumul cimitirului din satul Lădești, comuna Lădești;

    6. Amenajare sens giratoriu în punctul ,, La Culiță”, intersecția DN 65 C cu DJ676 B și DC107, în satul Măldărești, comuna Lădești;

    7. Pod rutier beton armat în punctul ,, La Biserică”, în satul Cermegești, comuna Lădești.

    8. Asfaltare (modernizare) drumuri de interes local pe o distanță de aproximativ 9 km;

    9. Extindere, modernizare și eficientizare iluminat public cu lămpi LED în toate satele comunei Lădești;

10. Reparații acoperișuri și copertine în incinta târgului săptămânal și pieței agroalimentare din comuna Lădești;

11. Sistem de supraveghere video stradal în comuna Lădești;

12. Sistem de supraveghere video și alarmare la sediul Primăriei Lădești;

13. Achiziționarea prin fonduri europene (GAL) a unui buldo-excavator cu cupă multifuncțională și lamă de zăpadă și dotarea S.V.S.U. cu acesta;

14. Înființare S.P.C.L.E.P. – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației, în comuna Lădești;

15. Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural Lădești – obiectiv finanțat prin Compania Națională de Investiții – în curs de derulare;

16. Refacere platformă drumuri de interes local prin pietruire în toate satele comunei Lădești;

17. Furnizare pachet alimentar pentru elevii Liceului Virgil Ierunca din comuna Lădești;

18. Executare parcare în fața Liceului Virgil Ierunca și a Primăriei din comuna Lădești;

19. Repararea balustradelor pe podul care traversează râul Cerna, în satul Măldărești, pe drumul național D.N. 65C;

20. Asfaltarea drumului sătesc în satul Cermegești, comuna Lădești;

21. Împrejmuirea incintei Liceului Teoretic Virgil Ierunca Lădești;

22. Construirea unui teren de fotbal  situat lângă târgul săptămânal;

23.  A fost achiziționat un microbuz școlar pentru Liceul Teoretic Virgil Ierunca – Lădești.

24. S-a extins rețeaua de apă cu încă 12 km, în satele Lădești, Măldărești, Găgeni, Popești, Cermegești, Ciumagi.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU MANDATUL 2020 -2024

 • Modernizare prin asfaltare și betonare a tuturor drumurilor de interes local în toate satele din comuna Lădești, aproximativ 12 km;
 • Modernizare prin asfaltare a drumului comunal D.C. 90 km. 0+530 până la km.0+2000 în satul Găgeni, comuna Lădești;
 • Înființarea unui Complex de Agrement, teren de sport cu gazon sintetic multifuncțional în incinta Liceului Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești;
 • Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în toate satele comunei Lădești;
 • Extinderea rețelei de canalizare și epurare a apelor menajere;
 • Stimularea tinerelor familii pentru nou-născuți prin acordarea unor bonificații;
 • Acordarea de burse școlare elevilor cu merite la învățătură precum și celor din familii defavorizate;
 • Organizarea anuală a bradului  de Crăciun și oferirea de cadouri elevilor;
 • Sărbătorirea și premierea anuală a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;
 • Construirea unei săli de festivități;
 • Amenajarea unei parcări în zona târgului săptămânal Lădești;
 • Continuarea programului de furnizare a pachetului alimentar pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești;
 • Atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă;
 • Decolmatare canale de scurgere pluviale, unde există acestea, în toate satele comunei;
 • Achiziționarea unui nou microbuz școlar cu capacitatea de 38 de locuri.

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *