Vâlcea la control: Campanie amplă de identificare și colectare a tuturor deșeurilor coordonată de Instituția Prefectului Vâlcea

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a dat startul campaniei naţionale de ecologizare a zonelor afectate de deşeuri „Curăţăm România”, sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”. La nivel judeţean, campania se derulează sub coordonarea Instituţiei Prefectului.

Pentru derularea eficientă a campaniei la nivelul judeţului Vâlcea a fost constituit, prin ordin al prefectului, un grup de lucru, din care fac parte instituţiile cu atribuţii în domeniu: Garda Națională de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Consiliul Județean Vâlcea, Direcția Silvică Vâlcea, Agenția Națională pentru Arii Protejate, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și secția Drumuri Naționale Vâlcea.

Campania are ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, a canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, a câmpurilor și pădurilor de pe raza teritorială a UAT-urilor.„ a transmis Instituția Prefectului Vâlcea.

Grupul de lucru, coordonat de reprezentanții Instituției Prefectului județului Vâlcea, va întreprinde măsuri pentru: mobilizarea autorităților locale din unitățile administrativ-teritoriale pentru implementarea acestei campanii naționale; identificarea împreună cu reprezentanții UAT-urilor a zonelor afectate de depozitări necontrolate de deșeuri; întocmirea unui calendar pentru ecologizarea județului Vâlcea; centralizarea datelor primite de la unitățile administrative-teritoriale, întocmirea și ținerea evidenței cantităților de deșeuri colectate, transmiterea unor mesaje direcționate având ca țintă educarea elevilor în ceea ce privește necesitatea prevenirii abandonării de deșeuri.

Prin această campanie se dorește o schimbare a percepțiilor și atitudinilor referitoare la problematica gestionării deșeurilor, atât la nivelul instituțiilor publice, cât și al persoanelor juridice și cetățenilor. Prin cooptarea și implicarea autorităților centrale și locale, a asociațiilor de profil, a instituțiilor deconcentrate și societății civile, se intenționează colectarea tuturor categoriilor de deșeuri, altele decât cele menajere, abandonate de-a lungul drumurilor naționale, județene sau de interes local, pe cursurile de apă, în parcuri și în alte zone publice”, a declarat prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *