APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23  – 29 aprilie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eftimeștilor, Timiș și Ostroveni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-au înlocuit pompe defecte la Stațiile de pompare 2 și 3 din comuna Dăești;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocurile S16, D4, 34 și 4, Aleea Panseluțelor – blocurile C23, C29 și C32, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Nichita Stănescu – blocul A36/II, strada Henri Coandă – blocurile C1 și  P4, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Nicolae Bălcescu – blocul 1, strada Luceafărului – blocurile A2 și A21, strada Mihai Viteazu – blocul CPL1, strada Dacia – blocul 12, Splaiul Independentei – blocul 12, strada I.C. Brătianu – blocul A64, Aleea Gladiolelor – blocul C10, strada Matei Basarab – blocul 31, strada Matache Temelie – blocul 72,  strada Gib Mihăescu – blocul S5 și bulevardul Tudor Vladimirescu – clădirea CFR.

28 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 28 de apometre, dintre care 20 verificate și înlocuite și 8 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Facem, din nou, un apel către toți utilizatorii serviciilor noastre să contribuie la prevenirea înfundării rețelelor de canalizare, aruncând în vasul de toaletă doar hârtia igienică. Deșeurile menajere și alte tipuri de deșeuri nu se aruncă în vasul de toaletă întrucât acestea înfundă rețelele de canalizare, deteriorează utilajele din stațiile de pompare sau din stațiile de epurare și afectează buna funcționare a serviciului de canalizare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *