Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea: „Nu vor exista probleme în finanțarea serviciilor medicale”

Este mesajul pe care Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea îl transmite
populației județului Vâlcea și furnizorilor aflați în relație contractuală cu CAS
Vâlcea.
„Recent am transmis la CNAS propunerile noastre pentru rectificarea bugetului
pentru anul 2022, respectiv necesarul de fonduri pentru finanțarea serviciilor
medicale contractate de CAS Vâlcea cu furnizorii de servicii medicale pentru toate
domeniile de asistență medicală finanțate din FNUASS. Am urmărit, prin
solicitările de suplimentare a bugetului, ca necesarul de servicii medicale estimat
de noi, având la bază nevoile populației, să fie acoperite prin servicii medicale de
calitate prestate de furnizorii care derulează contracte cu instituția noastră în mod
continuu, fără sincope generate de lipsa alocărilor de fonduri.
Astfel, CNAS, prin fila de buget transmisă în data de 5 septembrie 2022, ne-a
aprobat toate suplimentările solicitate față de alocările inițiale. În acest moment
avem fondurile necesare pentru finanțarea activității până la sfârșitul anului pentru:
unitățile sanitare cu paturi (publice și private), acoperirea alocației de hrană din
unitățile sanitare publice, medicina de familie, investigații paraclinice (analize de
laborator, imagistică și medicină nucleară), investigații clinice (pentru toate
specialitățile clinice), medicamente cu și fără contribuție personală, asistența
medicală stomatologică, dispozitive medicale. De asemenea, am solicitat la CNAS
repartizarea sumei de 6.780.000 lei, fonduri necesare pentru plata indemnizațiilor
de concediu medical aferente cererilor depuse de angajatori și persoane fizice (care
au încheiat contracte pentru concedii și indemnizații sau care au fost preluați în
plată) până la data de 31.07.2022. Pentru trimestrul IV/2022, am solicitat suma de
16.000.000 de lei, sumă necesară pentru acoperirea cererilor depuse până la
30.11.2022.
Acoperirea nevoilor de servicii medicale ale populației în mod continuu, cu
respectarea standardelor de calitate impuse de dispozițiile legale în vigoare rămâne
prioritatea numărul 1 a instituției noastre în perioada următoare. Datoria noastră
este să asigurăm fondurile necesare finanțării serviciilor medicale prestate, iar
datoria furnizorilor este să acorde servicii medicale care să acopere integral
alocările bugetare. Ne dorim ca furnizorii, și aici ne referim strict la spitalele
publice, să înțeleagă faptul că sumele alocate rămase neconsumate prin

neacoperirea cu servicii medicale sunt bani pierduți, cu implicații majore pentru
viitor”, a precizat Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *