ANRE a autorizat SC Chimcomplex SA pentru realizarea centralei de cogenerare de înaltă eficiență de la Sucursala Râmnicu Vâlcea

În vederea creșterii capacității Sistemului Energetic Național, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat zilele trecute acordarea autorizației de înființare nr. 1234 operatorului economic SC Chimcomplex SA, pentru realizarea noii capacități energetice Centrală de cogenerare de înaltă eficiență la Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu puterea electrică maximal debitată de 46,2 MW, care va fi amplasată pe platforma industrială a SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea din Str. Uzinei nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, având durata de valabilitate de 30 de luni. Legat de acest subiect, directorul tehnic al SC Chimcomplex SA a spus printre altele:

„În această criză, în cadrul căreia prețul energiei electrice a trecut de la 240 de lei MWh la 3.600 de lei, am văzut ce înseamnă impactul creșterii prețurilor în zona financiară. De la o factură a energiei de câteva milioane de euro am ajuns la câteva zeci de milioane de euro. Acestea sunt provocările pe care le are un consumator final în ziua de astăzi. Din acest motiv, la Chimcomplex suntem focalizați să găsim soluții ca să mergem mai departe. Nu facem parte dintre companiile care își permit să își oprească activitatea. Suntem o companie cu un flux continuu, pentru care o oprire de mai mult de două-trei săptămâni poate deveni ireversibilă, adică să nu mai putem porni niciodată. Pentru că în instalațiile chimice avem tehnologii de înaltă eficiență, nanotehnologii cu catalizatori sofisticați. Toate aceste procese impun și o anumită strategie de funcționare. Din acest motiv, din păcate noi nu avem opțiunea să punem lacătul, să închidem, decât dacă ne propunem să închidem definitiv. Ceea ce nu vom face pentru că am acumulat experiență. Chimcomplex este o companie privată, cu capital integral românesc, o companie care se bazează aproape în exclusivitate pe resurse naturale românești. Suntem o companie ce înnobilăm materiile prime brute din România. În afară de sare, calcar, înnobilăm și gaze și energie electrică. Acum câțiva ani spuneam că Chimcomplex este un mare exportator de energie. Da, acesta este adevărul, Chimcomplex exportă energie. Dar nu sub formă de electricitate sau gaze, ci sub formă de polioli, de oxoalcooli, de palstifianți, de sodă caustică – deci de produse chimice înalt prelucrate, păstrând valoarea adăugată în țară. Asta face Chimcomplex – peste 70% din producția fabricii este destinată exportului”.

În urma proiectului, emisia de CO2 va fi mai mică cu 100.000 de tone pe an

Conform reprezentantului combinatului chimic, din necesitate, SC Chimcomplex SA a devenit și producător de energie, acum mai bine de un deceniu.

„Din păcate, pentru a produce toată această valoare adăugată avem nevoie de energie, fie că se numește gaz, fie că se numește energie electrică sau termică. Din experiență am învățat cum să ne pregătim să trecem prin astfel de furtuni. Astfel am descoperit că trebuie să devenim și producători de energie. În 2009, Chimcomplex a pus în funcțiune la Onești prima centrală de cogenerare de înaltă eficiență, care funcționează dual – pe hidrogen și pe gaze naturale, cu un randament enegetic global de 92%. Am replicat cu cea de-a doua unitate, în total 15 MW în 2015 și în acest an ne propunem ca, în a doua parte a lunii decembrie, să finalizăm o nouă instalație de cogenerare. De 33 MW anul acesta și până la 50 de MW la mijlocul anului viitor, din aceeași categorie. Aceasta a fost șansa noastră – să putem să convertim în procese de înaltă eficiență, astfel încât ponderea costului combustibilului în energie și produsele finite să fie minimă. Așa am reușit să facem diferența și față de concurență. Amintesc de faptul că, în urma proiectului care se va pune în funcțiune la Chimcomplex Râmnicu Vâlcea în acest an, emisia de CO2 va fi mai mică cu 100.000 de tone pe an. Este un lucru care ne dă încrederea că vom reuși să gestionăm impactul de CO2, pe termen lung. În România există obiceiul să ne ocupăm de efecte, în loc să finanțăm proiectele de înaltă eficiență, care să reducă sau să elimine necesitatea subvenționării costurilor cu energia. Dacă ne uităm care este randamentul energetic pe care-l obținem la nivel național s-ar putea să avem o mare surpriză. Pentru că în realitate, România nu are o problemă cu resursele energetice, are o mare problemă cu transformarea resurselor energetice în energie utilă și, în același timp, cu eficiența la consum a energiei sub orice formă. Din acest motiv am depus două proiecte pe electroliză pentru finanțarea privind producția de hidrogen în instalații de electroliză. Și chiar dacă în momentul de față suntem la nivelul BAT – Best Available Technology, prin acestea vom ajunge între primele cinci unități din punctul de vedere al eficienței energetice de electroliză din Europa, din cele 112 care sunt astăzi în funcțiune. Este de fapt strategia noastră – de a avea întotdeauna nivelul de inginerie, de tehnologie, care prin randamentele obținute să ne permită să continuăm mai departe activitatea”, a mai precizat reprezentantul SC Chimcomplex SA.

Societatea a depus la ASF documentul de ofertă de cumpărare a acțiunilor

Zilele trecute, SC Chimcomplex SA a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentul de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de Chimcomplex, împreună cu documentația aferentă, în vederea continuării ducerii la îndeplinire a Hotărârii AGEA din data de 30 iunie 2021. SC Chimcomplex SA va informa acționarii cu privire la detaliile complete ale ofertei publice, după aprobarea de către ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare acțiuni.

Conform actului constitutiv actualizat al SC Chimcomplex SA, societatea poate exercita orice altă activitate permisă de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrală a obiectului său de activitate, inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activității. Capitalul social al SC Chimcomplex SA poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nomimale a acțiunilor existente, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile. Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, în cote proporționale cu numărul acțiunilor pe care le dețin, urmând ca aceștia să-și exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de AGA. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

Aporturile în natură sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către SC Chimcomplex SA a bunurilor aflate în stare de utilizare. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite. Acțiunile acordă drepturi egale titularilor lor, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu. Acțiunile SC Chimcomplex SA pot fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

Pe perioada în care acțiunile emise de societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, acțiunile vor fi supuse reglementărilor aplicabile societăților admise la tranzacționare pe piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

Orice acțiune subscrisă și plătită integral de acționari, conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul act constitutiv și de dispozițiile legale. Acționarii pot constitui garanții reale mobiliare asupra acțiunilor SC Chimcomplex SA, în condițiile legii. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *