Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare, astfel:

  • Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 19.12.2022, ora 1100;
  • Proba practică și interviul se vor desfăşura  în cadrul Sectorului Rețele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4, în data de 23.12.2022, ora 0900.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.12.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *