Acționarul majoritar al SC Parc Ind Vâlcea SA a decis numirea unui membru provizoriu în consiliul de administrație al societății

În acesată perioadă, Consiliul Județean Vâlcea (în calitate de acționar majoritar) a decis mandatarea reprezentantului său în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea lui Marius Vasilică Cosmeanu, ca membru provizoriu în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție. .

Consiliul de Administrație al SC Parc Ind Vâlcea SA, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din 3 membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor din OUG nr. 109/2011, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați, iar durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Având în vedere faptul că mandatul membrilor în Consiliul de Administrație la SC Parc Ind Vâlcea SA expiră în data de 21 noiembrie 2022, era necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societate să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Parc Ind Vâlcea SA, inclusiv să aprobe numirea membrului provizoriu propus din partea acționarului Județul Vâlcea, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

SC Parc Ind Vâlcea SA are scopul de a  atrage investitori în cele două infrastructuri de afaceri pentru care a obținut titlurile de parc industrial, prin Ordinul MDRAP nr. 3597/2013 pentru amplasamentul din orașul Bălcești și prin Ordinul MDRAP nr. 3593/2013 pentru amplasamentul din municipiul Drăgășani. Parcurile industriale Drăgășani și Bălcești sunt două proiecte care pot reprezenta o soluție pentru dezvoltarea durabilă a zonelor respective.

Ele sunt inițiate, promovate și susținute de către administrațiile locale și județeană, concretizând astfel dorința lor de susținere a mediului economic și de creare de locuri de muncă. Parcul Industrial Drăgășani (16,37 ha) și Parcul Industrial Bălcești (10 ha) sunt în etapa de amenajare, fiind asigurate utilitățile necesare (energie electrică, gaze naturale, apă/canalizare), astfel încât să se poată dezvolta investiții și desfășura activități economice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *