Funcţionarii publici arestaţi îşi vor pierde serviciul

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat în consultare publică, la 1 martie a.c., un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Proiectul de lege are ca principale obiective profesionalizarea funcţiei publice, asigurarea unei flexibilităţi sporite în accesul la funcţia publică, creşterea eficienţei activităţii funcţionarilor publici şi modificarea sistemului de recrutare, prin organizarea de concursuri naţionale pentru testarea competenţelor generale, urmate de concursuri pe post, prin testarea competenţelor profesionale specifice postului respectiv. Prin publicarea proiectului, ministerul a urmărit tocmai respectarea transparenţei în adoptarea actelor normative şi colectarea de contribuţii pentru elaborarea celei mai bune variante de Statut al funcţionarilor publici.

Forma postată pe site este în curs de modificare, ca urmare a observaţiilor şi comentariilor primite în etapa de consultare publică. Forma actuală a proiectului de lege prevede, la art. 3, şi transparenţa, printre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.

 

Există şi o prevedere care stabileşte că raporturile de serviciu încetează de drept în cazul în care funcţionarul public are o pedeapsă definitivă privativă de libertate, cu executare, în acest caz fiind vorba despre alinierea cu prevederile din Codul Muncii.

10 martie este termenul limită până la care se pot depune observaţii, cei interesaţi să contribuie la îmbunătăţirea actului normativ pot face propuneri în scris la adresa info@mdrap.ro. Alte prevederi incluse în varianta iniţială pot fi modificate, în funcţie de propunerile şi observaţiile primite în etapa de consultare publică. Proiectul a fost iniţiat pentru a transpune o serie de documente programatice elaborate la nivel naţional în ultimii ani, cum ar fi: Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (HG nr. 909/2014), Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 (HG nr. 525/2016), Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 (HG nr. 650/2016), dar şi pentru a remedia deficienţe de ordin tehnic din actualul Statut, inclusiv corelarea cu alte acte normative.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *